Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Постанова КМ України від 04.03.2013 №158 "Про затвердження переліків підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості та річних обсягів квот на відвантаження або ввезення таких речовин"

опубліковано 01 вересня 2017 о 14:42

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 березня 2013 р. № 158

Київ

Про затвердження переліків підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості та річних обсягів квот на відвантаження або ввезення таких речовин

{Назва із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 1013 від 28.12.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 531 від 24.07.2013 
№ 1013 від 28.12.2016 
№ 606 від 09.08.2017}

Відповідно до підпунктів 229.6.12 і 229.6.13 пункту 229.6, підпунктів 229.7.14 і 229.7.15 пункту 229.7 статті 229 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів Українипостановляє:

1. Затвердити:

перелік підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України бензол (код згідно з УКТЗЕД 2707 10 90 00), що використовується як компонент моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості та річні обсяги квот на його відвантаження або ввезення згідно з додатком 1;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1013 від 28.12.2016}

перелік підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України метанол технічний (метиловий спирт) (код згідно з УКТЗЕД 2905 11 00 00), що використовується як компонент моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості та річні обсяги квот на його відвантаження або ввезення згідно з додатком 2;

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1013 від 28.12.2016}

перелік підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України толуол (код згідно з УКТЗЕД 2707 20 90 00), що використовується як компонент моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, та річні обсяги квот на його відвантаження або ввезення згідно з додатком 3;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1013 від 28.12.2016}

перелік підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України ксилол (код згідно з УКТЗЕД 2707 30 90 00), що використовується як компонент моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, та річні обсяги квот на його відвантаження або ввезення згідно з додатком 4;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1013 від 28.12.2016}

перелік підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні, крім диетилового ефіру, який класифікується за кодом згідно з УКТЗЕД 2909 11 00 00 (коди згідно з УКТЗЕД 2909 19 10 00, 2909 19 90 10, 2909 19 90 20, 2909 19 90 90), що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, та річні обсяги квот на їх відвантаження або ввезення згідно з додатком 5;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1013 від 28.12.2016}

перелік підприємств, які отримують або ввозять на митну територію України суміші ароматичних вуглеводнів (код згідно з УКТЗЕД 2707 50 90 00), що використовуються як компонент моторних палив для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, та річні обсяги квот на їх відвантаження або ввезення згідно з додатком 6.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 606 від 09.08.2017}

1-1. Квоти, встановлені цією постановою, поширюються на підприємства, які отримують як сировину для виробництва в хімічній промисловості речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, від інших суб’єктів господарювання - виробників таких речовин, виробляють та передають у рамках єдиного технологічного циклу такі речовини у межах однієї юридичної особи або ввозять речовини на митну територію України.

{Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ № 606 від 09.08.2017}

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Додаткові матеріали