Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Постанова КМ України 04.03.2013 № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

опубліковано 23 квітня 2013 о 12:04

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 березня 2013 р. N 231

Київ

Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, що додається.

2. Установити, що:

1) суб'єкти оціночної діяльності, які станом на день набрання чинності цією постановою мають чинний сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за напрямом 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" (далі - напрям 1), напрямом 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності" (далі - напрям 2), можуть отримати сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - спеціалізація 1.8) у межах напряму 1, спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - спеціалізація 2.3) у межах напряму 2 за умови, що такі суб'єкти відповідають вимогам, установленим правилами організації системи зовнішнього контролю якості, затвердженими Фондом державного майна, іншим вимогам законодавства та мають у штатному складі оцінювачів за відповідними спеціалізаціями.

Інші суб'єкти господарювання, які відповідають вимогам, установленим правилами організації системи зовнішнього контролю якості, та іншим вимогам законодавства та мають у штатному складі оцінювачів за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - напрям 3), можуть отримати сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за таким напрямом. Оцінювачами за напрямом 3 є оцінювачі за таким напрямом, а також за спеціалізацією 1.8 у межах напряму 1 і спеціалізацією 2.3 у межах напряму 2;

2) з дня набрання чинності цією постановою вважати такими, що втратили чинність, довідки з Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності про право провадити практичну діяльність з визначення оціночної вартості об'єктів нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва для цілей оподаткування, видані Фондом державного майна відповідно до Тимчасового порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1103 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 84, ст. 3073);

3) під час визначення розміру податку та/або нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, виходячи з оціночної вартості майна, майнових прав або вартості, визначеної суб'єктом оціночної діяльності:

до 31 липня 2013 р. можуть використовуватися звіти про оцінку, що проведена суб'єктами оціночної діяльності за спеціалізаціями 1.1 - 1.7 у межах напряму 1 і спеціалізаціями 2.1 та 2.2 у межах напряму 2;

з 1 серпня 2013 р. використовуються лише звіти про оцінку, що проведена відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1103 "Деякі питання визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 84, ст. 3073).

5. Фонду державного майна:

1) вжити заходів до визначення спеціалізації 1.8 у межах напряму 1, спеціалізації 2.3 у межах напряму 2, а також напряму 3;

2) затвердити:

правила організації системи зовнішнього контролю якості;

порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

порядок ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, у тому числі за напрямом (спеціалізаціями) оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

разом з Міністерством юстиції, Міністерством доходів і зборів, Державним агентством земельних ресурсів - порядок взаємодії, зокрема в електронній формі, суб'єктів оціночної діяльності, замовників оцінки, нотаріусів, Фонду державного майна, Міністерства доходів і зборів, Державного агентства земельних ресурсів під час проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

3) привести власні нормативно-правові акти щодо визначення правового статусу і правових засад діяльності наглядової ради з питань оціночної діяльності у відповідність з вимогами Законів України "Про центральні органи виконавчої влади" та "Про Фонд державного майна України".

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ