Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Постанова КМ України від 03.10.11 № 1064 "Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу"

опубліковано 09 лютого 2012 о 11:11

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від 3 жовтня 2011 р. N 1064


Київ

Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу

 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 травня 2012 року N 488

Відповідно до статті 41 Закону України "Про нафту і газ", підпункту 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, що додається.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості:

1) провести у місячний строк конкурс з визначення бірж, на яких проводяться біржові аукціони з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу;

2) подавати Державній податковій службі щодо кожного спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення в розрізі суб'єктів господарювання:

інформацію про укладені за результатами спеціалізованого аукціону договори купівлі-продажу скрапленого газу - протягом п'яти днів з дня проведення аукціону;

узагальнену інформацію про операції з реалізації скрапленого газу, придбаного на спеціалізованому аукціоні.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 20 січня Міністерству енергетики та вугільної промисловості зведену інформацію за встановленою Міністерством формою із зазначенням і обґрунтуванням кількості суб'єктів господарювання, що реалізують скраплений газ для потреб населення, зареєстрованих газобалонних установок, що перебувають на обслуговуванні у таких суб'єктів господарювання у відповідному регіоні, а також обсягу середньорічного споживання скрапленого газу однією газобалонною установкою за попередні два роки.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям і Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" подавати Міністерству економічного розвитку і торгівлі до 15 числа місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення, інформацію про обсяг скрапленого газу за формою, встановленою Міністерством економічного розвитку і торгівлі за погодженням з Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

5. Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Міністерству енергетики та вугільної промисловості привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2011 р. N 1064

 

 

 

 

ПОРЯДОК
організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу

 

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на внутрішньому ринку, в тому числі спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення.

Дія цього Порядку поширюється на підприємства, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 відсотків і більше, господарські товариства, 50 відсотків і більше акцій (часток, паїв) яких належить до статутного капіталу інших господарських товариств, акціонером яких є держава, що володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу зазначених підприємств, товариств, дочірніх підприємств, представництв та філій становить 50 відсотків і більше загальної вартості вкладів учасників договорів, та/або особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю таких підприємств.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) аукціонна сесія - кількість днів, протягом яких проводиться біржовий аукціон, але не більше робочого тижня;

2) аукціонна документація - комплект документів, які покупець зобов'язаний подати на біржу для участі в біржовому аукціоні;

3) біржовий аукціон (далі - аукціон) - спосіб проведення торгів, що передбачає продаж кожного із заявлених лотів покупцеві, який запропонував за нього найвищу ціну, зафіксовану під час проведення торгів;

4) газовий конденсат власного видобутку (далі - газовий конденсат) - газовий конденсат, що видобувається з родовищ суб'єктом господарювання, який отримав спеціальний дозвіл (ліцензію), і підлягає попередній переробці;

5) крок аукціону - величина, на яку змінюється вартість лота під час проведення аукціону;

6) лот - мінімальна за кількістю та вартістю партія нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу, що пропонується для продажу на аукціоні;

7) нафта сира - нафта, що видобувається з родовищ суб'єктом господарювання, який отримав спеціальний дозвіл (ліцензію);

8) переможець аукціону - покупець, який під час проведення аукціону запропонував за лот найвищу ціну;

9) покупці - суб'єкти господарювання всіх форм власності - резиденти, які мають намір придбати нафту сиру, газовий конденсат і скраплений газ відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний рахунок, не перебувають у стані ліквідації або стосовно яких не порушено справу про банкрутство, а також подали аукціонному комітетові з продажу нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу (далі - аукціонний комітет) в повному обсязі аукціонну документацію;

10) продавці - суб'єкти господарювання, зазначені в пункті 1 цього Порядку, які видобувають нафту сиру та газовий конденсат на території України; виробники скрапленого газу, зазначені в пункті 1 цього Порядку, та інші юридичні особи, які отримують нафту сиру, газовий конденсат та скраплений газ згідно з договорами про спільну діяльність із суб'єктами господарювання, зазначеними в пункті 1 цього Порядку, а також суб'єкти господарювання, зазначені в пункті 1 цього Порядку, що реалізують скраплений газ, отриманий з виробленої (переробленої), придбаної нафти, газового конденсату, природного газу, конфіскованих, визнаних відповідно до законодавства безхазяйним майном;

11) пропозиція з продажу нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу (далі - пропозиція) - документ, що надсилається аукціонному комітетові продавцем, в якому зазначаються обсяги нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу, їх паспортні характеристики та стартова ціна;

12) середньозважена ціна - ціна, яка визначається за результатами аукціону відповідно до умов постачання нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу;

13) скраплений газ - газ вуглеводневий, отриманий у результаті нафтогазопереробки;

14) спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення (далі - спеціалізований аукціон) - аукціон, покупцями скрапленого газу на якому є спеціалізовані суб'єкти господарювання, що отримали дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки і реалізують такий скраплений газ виключно населенню через власні або орендовані майнові об'єкти (крім автомобільних газозаправних станцій);

15) стартова ціна - ціна, з якої розпочинається продаж лота на аукціоні;

16) учасники аукціону - аукціонний комітет, продавці та покупці нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу.

3. Обсяги нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу, які передбачається продавати на аукціоні, повинні відповідати паспортним характеристикам за встановленою класифікацією та бути підтверджені сертифікатами відповідності.

Проведення конкурсу з визначення бірж для організації та проведення аукціонів

4. Для організації та проведення аукціонів Міненерговугілля проводить конкурс з визначення бірж, які мають право на організацію та проведення відповідних аукціонів (далі - конкурс), визначає за результатами конкурсу переможців і укладає з ними договір про організацію та проведення аукціонів (далі - договір).

5. Залежно від виду товару на конкурсі визначаються біржі для організації та проведення аукціонів з продажу:

1) скрапленого газу;

2) нафти сирої;

3) нафти сирої і газового конденсату;

4) газового конденсату;

5) нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу.

6. Для проведення конкурсу Міненерговугілля утворює конкурсну комісію (далі - комісія) у складі не менше семи осіб, з яких дві особи є представниками Мінекономрозвитку.

7. Персональний склад комісії та голова комісії затверджуються Міненерговугіллям.

8. Комісія у своїй діяльності керується актами законодавства, зокрема цим Порядком.

9. Основними функціями комісії є:

1) визначення мети проведення конкурсу;

2) визначення дати проведення конкурсу;

3) опублікування інформації про проведення конкурсу;

4) визначення учасників конкурсу;

5) розгляд поданих документів та оцінка учасників конкурсу;

6) визначення переможця конкурсу;

7) складення та затвердження протоколу про результати проведення конкурсу.

10. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії, який відповідно до компетенції:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях;

організовує підготовку до розгляду матеріалів, пов'язаних з проведенням конкурсу.

У разі потреби голова комісії залучає до її роботи експертів і консультантів.

11. Оголошення про проведення конкурсу публікується комісією в газеті "Урядовий кур'єр" не пізніше ніж за місяць до закінчення строку прийняття документів на участь у конкурсі, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міненерговугілля і містить такі відомості:

1) мета проведення конкурсу;

2) дата, час і місце проведення конкурсу;

3) строк прийняття документів;

4) обов'язкові вимоги до учасників конкурсу;

5) адреса, за якою подаються документи;

6) номери телефонів для довідок з питань проведення конкурсу;

7) порядок одержання інформації про умови конкурсу;

8) критерії визначення переможця конкурсу;

9) період проведення аукціонів на біржах.

12. У конкурсі беруть участь біржі, які утворені відповідно до Закону України "Про товарну біржу" і подали на розгляд комісії заявку на участь у конкурсі із зазначенням найменування, місцезнаходження біржі, складу керівництва (прізвище, ініціали, посада), чисельності працівників та спеціалізації біржі, а також номерів контактних телефонів. До заявки додаються:

1) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

2) нотаріально засвідчена копія статуту;

3) копії балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік з відповідною відміткою органу статистики;

4) правила біржової торгівлі та витяг з протоколу загальних зборів про їх затвердження, завірені підписом керівника, що скріплений печаткою біржі;

5) довідка про технічні можливості для забезпечення організації аукціонів, яка містить інформацію про:

досвід роботи та кількість біржових угод, укладених протягом останнього року, та обсягів реалізованого майна на суму не менш як 2,5 млн. гривень;

наявність:

- відокремленого приміщення для персоналу біржі та приміщення для проведення торгів площею не менш як 100 кв. метрів, обладнаного електронним табло або іншими засобами оперативного висвітлення біржової інформації;

- не менш як п'яти ліній міського та міжміського телефонного зв'язку;

- електронної пошти (із зазначенням її адреси) та власного веб-сайту в Інтернеті;

- штатних ліцитаторів;

розмір плати за надання біржею послуг за останній рік відповідно до біржових угод (у відсотках);

6) довідка про наявність/відсутність простроченої заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

7) довідка про наявність/відсутність простроченої заборгованості із заробітної плати;

8) довідка про відсутність розпочатої процедури банкрутства стосовно біржі, видана державним органом з питань банкрутства.

13. Заявка на участь у конкурсі подається у запечатаному конверті із зазначенням найменування та місцезнаходження біржі, коду згідно з ЄДРПОУ, розрахункового рахунка та описом доданих документів, реєструється секретарем комісії у спеціальному журналі за датою її реєстрації у структурному підрозділі Міненерговугілля, що відповідає за реєстрацію вхідної кореспонденції, а в разі подання її нарочним - за датою її вручення секретарю комісії, що завіряється підписом уповноваженої особи біржі в журналі реєстрації.

На запит біржі комісія підтверджує протягом двох днів факт надходження її заявки із зазначенням дати та часу надходження.

Біржа може відкликати свою заявку до закінчення строку її подання.

Заявки на участь у конкурсі, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

14. Конкурс проводиться не рідше ніж один раз на три роки.

15. Комісія протягом 10 робочих днів з дня закінчення строку, встановленого для подання заявки на участь у конкурсі:

1) приймає за результатами розгляду поданих відповідно до пункту 12 цього Порядку документів рішення стосовно участі біржі в конкурсі з урахуванням того, що до участі в конкурсі не допускаються біржі, які:

подали документи не в повному обсязі або такі, що оформлені з порушенням установлених вимог;

визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

перебувають на стадії ліквідації;

мають прострочену заборгованість із заробітної плати, сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

не відповідають вимогам, визначеним у підпункті 5 пункту 12 цього Порядку;

2) визначає переможців конкурсу з числа бірж, допущених до участі в конкурсі.

16. Основними критеріями визначення переможця конкурсу є:

1) розмір зареєстрованого і фактично сплаченого статутного капіталу;

2) наявність технічних можливостей та досвіду роботи з організації продажу майна строком не менше ніж шість місяців.

17. Комісія встановлює критерії визначення переможця конкурсу, присвоює кожному критерію зважений коефіцієнт від 0 до 1 та оприлюднює їх в оголошенні про проведення конкурсу.

Сума зважених коефіцієнтів за критеріями технічного, фінансового та комерційного характеру не перевищує 1.

18. Під час проведення засідання члени комісії оцінюють кожну біржу окремо шляхом присвоєння за визначеними критеріями балів від 0 до 10, множення присвоєного бала на відповідний зважений коефіцієнт окремо за кожним критерієм та додавання отриманих показників.

За результатами проведення оцінювання біржі члени комісії, які беруть участь у засіданні, заповнюють та підписують бланк оцінювання біржі за встановленою комісією формою і передають його секретареві комісії.

Секретар комісії після перевірки розрахунків у бланках оцінювання біржі та виправлення у разі потреби разом з відповідним членом комісії помилок додає бали за кожною біржею, нараховані членами комісії, складає і підписує звіт про оцінювання біржі за встановленою комісією формою, який разом із зазначеними бланками подає комісії для розгляду та визначення переможця конкурсу.

Заповнені бланки та звіти про оцінювання біржі зберігаються в установленому порядку разом з іншими документами, пов'язаними з проведенням конкурсу, в Міненерговугіллі.

19. За результатами розгляду даних, наведених у бланках та звітах про оцінювання біржі, комісія визначає переможцем конкурсу біржу, яка набрала найбільшу кількість балів.

У разі рівної кількості балів у кількох бірж комісія розглядає дані, наведені у бланках оцінювання бірж, і пропонує визначити переможцем конкурсу біржу, яка набрала найбільшу кількість балів за зваженими коефіцієнтами з найбільшим значенням.

20. Рішення про внесення Міненерговугіллю пропозицій щодо визначення переможця конкурсу приймається комісією на закритому засіданні в присутності не менше двох третин його складу, в тому числі голови комісії, простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

21. Конкурс оголошується комісією таким, що не відбувся, у разі, коли:

до участі в конкурсі допущено менше ніж дві біржі;

договір не укладено протягом п'яти днів з дня публікації оголошення про результати конкурсу.

Оголошення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, публікується комісією на офіційному веб-сайті Міненерговугілля.

22. Рішення Міненерговугілля про визначення переможця конкурсу оголошується біржам, що брали участь у конкурсі, в установлений комісією день та у триденний строк оформляється протоколом, який підписують голова і секретар комісії.

Інформація про результати конкурсу оприлюднюється у п'ятиденний строк на офіційному веб-сайті Міненерговугілля.

Інформація про проведення конкурсу не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених законодавством.

23. Договір укладається відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України не пізніше ніж через п'ять днів з дня опублікування оголошення про результати конкурсу.

 

Організація та проведення аукціону

 

24. Для організації та проведення аукціону утворюється аукціонний комітет, який здійснює загальне керівництво та контроль за дотриманням умов проведення аукціонів.

До складу аукціонного комітету включаються по три представники Мінекономрозвитку і Міненерговугілля та чотири представники Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Персональний склад аукціонного комітету затверджується спільним наказом Мінекономрозвитку та Міненерговугілля.

25. Аукціонний комітет:

1) установлює форму заявки на участь в аукціоні;

2) затверджує регламент організації та проведення аукціону;

3) затверджує графік проведення аукціонів;

4) розглядає та схвалює або відхиляє заявки на участь в аукціоні та подані пропозиції;

5) затверджує стартову ціну кожного лота;

6) приймає рішення про проведення аукціону, визначає день і час його проведення з урахуванням поданих пропозицій і графіка проведення аукціонів;

7) затверджує секретаря на кожний вид аукціону;

8) контролює виконання біржею договору про організацію та проведення аукціонів;

9) затверджує аукціонні свідоцтва.

26. Аукціонний комітет відхиляє пропозицію у разі, коли:

рівень стартової ціни нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу не відповідає вимогам цього Порядку;

продавцем заявлено не весь плановий обсяг виробництва, реалізації нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу, крім обсягу, що використовується для власних технологічних потреб;

заявлені обсяги нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу не відповідають паспортним характеристикам за встановленою класифікацією та обсяги нафти сирої і газового конденсату не підтверджені сертифікатами відповідності.

За відсутності підстав для відхилення пропозиції комітет приймає рішення про її схвалення.

У разі виявлення аукціонним комітетом факту неузгодження пропозиції із сертифікатом відповідності на нафту сиру і газовий конденсат та вимогам цього Порядку продавець зобов'язаний в одноденний строк привести її у відповідність з такими сертифікатом та вимогами.

Якщо факт зазначеного неузгодження виявлено аукціонним комітетом під час проведення аукціону, результати аукціону анулюються.

27. Секретар аукціонного комітету повідомляє його членів про дату проведення засідання комітету та перелік питань, що виносяться на розгляд, за день до дня його проведення.

28. Засідання аукціонного комітету проводиться, якщо на ньому присутні не менш як дві третини членів комітету.

У разі відсутності кворуму секретар аукціонного комітету готує проект протокольного рішення комітету та погоджує його з усіма членами комітету шляхом письмового опитування.

29. Рішення аукціонного комітету приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комітету.

30. Рішення аукціонного комітету оформляється протоколом, який підписують усі члени комітету, присутні на засіданні. Рішення комітету є обов'язковими для виконання всіма учасниками аукціону, а також біржею, на якій проводиться аукціон.

31. Засідання аукціонного комітету проводиться без оголошення часу протягом усього дня, визначеного як день проведення аукціону. Якщо за результатами аукціону не будуть оформлені всі аукціонні свідоцтва, засідання комітету продовжується наступного дня до закінчення оформлення документів за результатами аукціону.

32. Біржа, на якій проводиться аукціон:

1) розробляє регламент організації та проведення аукціону і подає його на затвердження аукціонному комітетові;

2) приймає та реєструє заявки на участь в аукціоні і подає їх перелік аукціонному комітетові;

3) складає та оприлюднює в засобах масової інформації, а також розміщує на власному веб-сайті до кожної аукціонної сесії аукціонний бюлетень, який містить інформацію про подані продавцями пропозиції;

4) готує та оприлюднює в засобах масової інформації повідомлення про місце, дату та час проведення аукціону, а також відомості про обсяги запропонованих до продажу нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу;

5) реєструє продавців та покупців у день проведення аукціону і видає покупцям аукціонні картки з номером;

6) оформляє документи за результатами аукціонів та аукціонні свідоцтва для подання їх на затвердження аукціонному комітетові;

7) реєструє укладені на аукціоні угоди.

33. Підготовка до проведення аукціону включає:

1) розгляд пропозицій;

2) формування лотів;

3) визначення стартової ціни;

4) підготовку та опублікування оголошення про проведення аукціону;

5) приймання від покупців заявок на участь в аукціоні;

6) перерахування покупцями гарантійних внесків.

34. Продавці відповідно до графіків проведення аукціонів подають не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня проведення аукціону аукціонному комітетові пропозиції, які ним схвалюються або відхиляються.

35. До пропозиції додаються:

1) документи, що засвідчують наявність заявлених обсягів нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу, або розрахунки, які підтверджують наявність технологічних та інших можливостей продавця для забезпечення постачання заявлених товарів на відповідну дату;

2) проект договору купівлі-продажу;

3) відомості про умови транспортування нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу з використанням трубопровідної системи, залізничного та автомобільного транспорту відповідно до визначеного базису поставки, який повинен передбачати наявність гарантованої можливості для подальшого транспортування нафти до всіх вітчизняних нафтопереробних заводів, що функціонують на час подання пропозиції, та рівних умов доступу для всіх покупців до ресурсу нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу. Спосіб відвантаження та напрямок транспортування визначаються покупцем у відповідних договорах купівлі-продажу;

4) документи, що підтверджують якісні характеристики товару, в тому числі сертифікат відповідності на кожну партію нафти сирої і газового конденсату.

36. Продавці скрапленого газу для потреб населення подають, крім документів, зазначених у пункті 35 цього Порядку, документи, що підтверджують весь обсяг продукції, який передбачається виробити, реалізувати після закінчення попереднього спеціалізованого аукціону, в якому вони брали участь.

37. Нафта сира, газовий конденсат і скраплений газ виставляються на аукціоні у вигляді лотів, формування яких здійснюється продавцем з урахуванням їх загального обсягу та паспортних характеристик, визначених у пропозиціях.

38. Рівень стартової ціни (без урахування податку на додану вартість та витрат на транспортування, постачання і зберігання) на аукціонах для нафти сирої та газового конденсату визначається аукціонним комітетом на підставі митної вартості нафти сорту "Юралс" за даними Держмитслужби за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на участь в аукціоні.

У разі ненадходження у зазначений період на митну територію України нафти сорту "Юралс" та надходження нафти сорту "Айзері" стартова ціна на аукціонах для нафти сирої визначається на підставі даних Держмитслужби із застосуванням перевідного коефіцієнта 0,85.

У разі ненадходження у зазначений період на митну територію України нафти сортів "Юралс" та "Айзері" стартова ціна на аукціонах для нафти сирої визначається як середнє значення ціни фактичних угод з продажу нафти сорту "Юралс" на умовах поставки FOB Новоросійськ та FOB Приморськ згідно з даними видання "Crude Oil Marketwire" агентства "Platts" за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на участь в аукціоні. Висновок щодо середнього значення ціни фактичних угод з продажу нафти сорту "Юралс" Міненерговугілля надає аукціонному комітету згідно з даними видання "Crude Oil Marketwire" агентства "Platts".

(пункт 38 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2012 р. N 488,
 у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий
 вважати відповідно абзацами четвертим - шостим)

Продаж нафти сирої та газового конденсату на аукціонах за ціною, нижчою стартової ціни, не допускається.

Рівень стартової ціни на скраплений газ, крім ціни на скраплений газ, що реалізується на спеціалізованих аукціонах, визначається продавцем з урахуванням рівня світових цін на природний і скраплений газ згідно з умовами відповідних договорів, зокрема щодо строків і умов постачання, та якісної характеристики кожної партії скрапленого газу, що виставляється продавцем на аукціон.

Рівень стартової ціни на скраплений газ для потреб населення за кожною заявкою на участь у спеціалізованому аукціоні визначається продавцем на рівні ціни, яка склалася за результатами аукціонних торгів на попередньому спеціалізованому аукціоні з однаковими якісними характеристиками і базисними умовами постачання, або на рівні середньозважених цін на попередній аукціонній сесії, розрахованих за групами продукції з однаковими базисними умовами постачання та якісними характеристиками.

39. Надбавка за якість нафти сирої застосовується під час визначення стартової ціни на нафту сиру для аукціонів у разі стабільної ситуації на ринку нафти протягом не менш як двох місяців та коли ціна на нафту сорту "Юралс", що постачається на митну територію України трубопровідним транспортом, не перевищує 90 доларів США за 1 барель, і встановлюється у таких розмірах:

1) 17 доларів США за 1 тонну без урахування податку на додану вартість за офіційним курсом гривні, установленим Національним банком на дату реєстрації заявок на участь в аукціоні, - для I групи якості згідно з ГОСТом 9965-76. До I групи якості належить нафта групи I класу I типу I, групи I класу II типу I, групи I класу II типу III;

2) 2 долари США за 1 тонну без урахування податку на додану вартість за офіційним курсом гривні, установленим Національним банком на дату реєстрації заявок на участь в аукціоні, - для II групи якості згідно з ГОСТом 9965-76. До II групи якості належить нафта групи II класу I типу I, групи II класу I типу II;

3) 0 доларів США - для III групи якості згідно з ГОСТом 9965-76. До III групи якості належить нафта групи III класу II типу III, групи III класу I типу II.

40. Продавець подає разом із заявкою на участь в аукціоні з продажу нафти сирої та газового конденсату сертифікат відповідності на кожну партію нафти і газового конденсату.

41. Надбавка за якість газового конденсату, ціна на який розраховується виходячи з митної вартості нафти:

за даними Держмитслужби за 15 днів, що передують даті реєстрації пропозицій, становить 30 доларів США за 1 тонну без урахування податку на додану вартість за офіційним курсом гривні, установленим Національним банком на дату реєстрації заявок на участь в аукціоні;

сорту "Юралс", що постачається на митну територію України трубопровідним транспортом, за стабільної ситуації на ринку нафти протягом не менш як двох місяців та у разі, коли розмір ціни на нафту сорту "Юралс" не перевищує 90 доларів США за 1 барель, становить 47 доларів США за 1 тонну без урахування податку на додану вартість за офіційним курсом гривні, установленим Національним банком на дату реєстрації заявок на участь в аукціоні;

сорту "Айзері", що постачається на митну територію України протягом 15 днів, що передують даті реєстрації пропозицій, із застосуванням перевідного коефіцієнта 0,85, становить 30 доларів США за 1 тонну без урахування податку на додану вартість за офіційним курсом гривні, установленим Національним банком на дату реєстрації заявок на участь в аукціоні.

42. Оголошення про проведення аукціону публікується біржею, на якій проводиться аукціон, в газеті "Урядовий кур'єр", розміщується на веб-сайті зазначеної біржі не пізніше ніж за три робочі дні до дня його проведення і містить відомості про:

1) найменування родовища, обсяг, стартову ціну, кількість та розміри лотів, паспортні характеристики, умови постачання, види договорів;

2) порядок подання заявки на участь в аукціоні та кінцевий строк її подання (до 18.00 робочого дня, що передує дню проведення аукціону);

3) перелік документів, що додаються до заявки на участь в аукціоні;

4) час та місце проведення аукціону;

5) найменування, місцезнаходження, номер телефону і режим роботи біржі;

6) розмір гарантійного внеску (5 відсотків заявленого обсягу закупівлі) та порядок його сплати.

43. Гарантійний внесок перераховується на один з рахунків біржі, який зазначається в аукціонному бюлетені (зазначається не менш як два рахунки біржі, відкриті у різних банках), що складається відповідно до підпункту 3 пункту 32 цього Порядку.

44. Умови аукціону, оголошені перед його проведенням, під час укладення договору купівлі-продажу зміні не підлягають.

45. Для участі в аукціоні покупець подає біржі, на якій проводиться аукціон, аукціонну документацію:

1) заявку на участь в аукціоні за встановленою аукціонним комітетом формою із зазначенням лота;

2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску;

3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження;

4) довідку про відсутність розпочатої процедури банкрутства стосовно покупця, видану державним органом з питань банкрутства.

46. Обсяг товару, зазначений у заявці на участь в аукціоні, не може бути меншим, ніж розмір одного лота.

47. Покупець має право:

1) подати лише одну заявку на участь в аукціоні за конкретним лотом;

2) придбати на аукціоні нафту сиру, газовий конденсат і скраплений газ в обсязі, який не перевищує обсягу, визначеного у заявці на участь в аукціоні;

3) відкликати заявку на участь в аукціоні або внести зміни до неї до закінчення строку її подання.

48. Біржа, на якій проводиться аукціон, видає уповноваженій особі покупця довідку про подання ним аукціонної документації.

49. Приймання заявок на участь в аукціоні починається з дня опублікування в газеті "Урядовий кур'єр" оголошення про проведення аукціону.

Участь в аукціоні можуть брати покупці, що подали заявку на участь в ньому в установлений строк. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, повертаються без реєстрації.

50. У день проведення аукціону біржа, на якій проводиться аукціон, реєструє присутніх продавців та покупців.

Для реєстрації уповноваженої особи продавця пред'являється паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довіреність на вчинення дій під час аукціону, зокрема участь у ньому та підписання аукціонного свідоцтва, після чого такій особі видається аукціонна картка з номером, яка повертається після закінчення аукціону.

Кожний покупець може направити для участі в аукціоні не більше двох уповноважених осіб.

Реєстрація починається за годину та закінчується за 10 хвилин до початку аукціону. Незареєстровані учасники аукціону до участі в ньому не допускаються.

51. До книги реєстрації покупців окремо за кожним лотом вносяться такі відомості:

1) для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання і реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

2) для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

52. За рішенням аукціонного комітету на аукціоні можуть бути присутні особи, які не беруть участі в ньому, зокрема представники засобів масової інформації та громадських організацій, а також запрошені біржею особи.

53. Інформація про учасників аукціону (кількісний та персональний склад тощо), а також відомості, що містяться в заявках на участь в аукціоні, та результати їх розгляду не підлягають розголошенню до опублікування результатів аукціону, крім випадків, установлених законом.

54. Аукціони проводяться з дотриманням таких загальних принципів:

добросовісна конкуренція;

відкритість та прозорість на всіх стадіях проведення аукціону;

недискримінація учасників аукціону;

об'єктивність та неупередженість;

запобігання корупційним діям і зловживанням.

55. Для проведення аукціону біржа призначає ліцитатора.

56. Аукціон проводиться у разі, коли забезпечено додержання вимог щодо його підготовки відповідно до цього Порядку.

57. У день проведення аукціону до його початку продавець має право прийняти рішення про об'єднання лотів. Таке рішення оформляється за встановленим біржею зразком та оприлюднюється ліцитатором під час проведення аукціону.

58. До початку проведення аукціону ліцитатор оголошує порядок його проведення, правила поведінки на аукціоні, а також іншу необхідну інформацію.

59. Аукціон розпочинається з оголошення ліцитатором лота, його характеристик, умов продажу одночасно з ударом аукціонного молотка.

60. Продаж скрапленого газу за ціною нижче стартової ціни, визначеної в аукціонному бюлетені, можливий лише за згодою продавця. Інформація про зниження ціни відповідного лота оприлюднюється ліцитатором.

61. У ході аукціону обов'язкове додержання таких вимог:

1) про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною покупці заявляють виключно в один із таких способів:

підняття таблички з номером, що повернутий до ліцитатора;

підняття таблички з номером з одночасним пропонуванням своєї ціни лота, яка повинна бути більша від оголошеної ліцитатором мінімум на крок аукціону або її підвищення є кратним кроку аукціону;

2) крок аукціону становить 10 гривень;

3) підняття покупцем таблички з номером після пропонування ліцитатором ціни лота, зокрема стартової, свідчить про його згоду на оголошену ліцитатором ціну. Ліцитатор називає номер покупця, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону;

4) підняття покупцем таблички з одночасним пропонуванням своєї ціни лота свідчить про його намір придбати лот за запропонованою ним ціною. Ліцитатор називає номер покупця, що запропонував ціну, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону;

5) якщо після оголошення ліцитатором ціни лота одночасно кілька покупців піднімають таблички з номерами, ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок аукціону, не оголошуючи номерів покупців до останньої пропозиції, поки не буде визначено покупця, який підняв свою табличку останнім;

6) якщо протягом неодноразового збільшення ліцитатором ціни лота одночасно кілька покупців залишають свої таблички піднятими, ліцитатор може запропонувати їм назвати свою ціну лота. Після першого оголошення одним з покупців нової ціни лота ліцитатор називає аукціонний номер такого покупця, а також запропоновану ним ціну і продовжує торги;

7) переможцем аукціону визнається покупець, табличку якого ліцитатор назвав останнім. Торги з продажу лота вважаються закінченими, якщо після триразового оголошення чергової ціни лота не буде оголошено його більшу ціну і ліцитатором одночасно з ударом аукціонного молотка буде оголошено: "Продано покупцеві N ".

62. Біржа складає бюлетені середньозважених цін до кожного аукціонного дня і аукціонної сесії та оприлюднює їх шляхом розміщення у засобах масової інформації та на власному веб-сайті. У разі коли аукціони проводяться регулярно, бюлетені оприлюднюються на наступний день після закінчення аукціонного дня (аукціонної сесії).

63. Аукціонний комітет проводить додаткові аукціони у разі, коли:

1) продавці звернулися до нього з обґрунтуванням потреби у проведенні додаткового аукціону. Рішення про проведення такого аукціону приймається комітетом протягом семи днів з дня надходження звернення продавців;

2) аукціон не відбувся у призначений день або запропоновані до продажу обсяги нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу були реалізовані не в повному обсязі. Додатковий аукціон проводиться у тому ж календарному місяці, в якому проводився аукціон.

У разі коли запропоновані до продажу обсяги нафти сирої та газового конденсату не були реалізовані на додатковому аукціоні або додатковий аукціон не був проведений, такі обсяги реалізуються Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" на підставі договору купівлі-продажу за стартовою ціною, визначеною для додаткового аукціону. Зазначена компанія оплачує відвантажені їй обсяги нафти сирої та газового конденсату протягом 30 днів з дати укладення договору купівлі-продажу.

64. Якщо графік проведення аукціонів змінено, строк подання пропозицій відповідно змінюється за рішенням аукціонного комітету.

65. Аукціон за відповідним лотом визнається таким, що не відбувся, у разі, коли:

1) заявки на участь в аукціоні подали менше ніж два покупці;

2) аукціонним комітетом відхилено всі заявки на участь в аукціоні;

3) на торгах лота були присутні представники менше ніж двох покупців.

66. Після закінчення аукціону складається аукціонне свідоцтво у чотирьох примірниках, які підписуються уповноваженими особами покупця, продавця, біржі та аукціонного комітету.

67. На підставі аукціонного свідоцтва покупець - переможець аукціону і продавець протягом трьох днів зобов'язані підписати договір купівлі-продажу, згідно з умовами якого продавець зобов'язаний поставити нафту сиру, газовий конденсат і скраплений газ відповідно до визначеного базису поставки та якісної характеристики, а покупець - прийняти та оплатити їх.

У договорі купівлі-продажу також зазначається, що передача покупцям нафти сирої та газового конденсату здійснюватиметься на родовищах або вузлах обліку відповідних суб'єктів господарювання, та визначається спосіб відвантаження і напрямок транспортування.

Якщо продавець чи покупець відмовляються від підписання аукціонного свідоцтва або договору купівлі-продажу у зазначений строк, результати аукціону щодо відповідних лотів за рішенням аукціонного комітету анулюються.

68. Для відшкодування біржі витрат, пов'язаних з організацією та проведенням аукціону, з покупців, які підписали аукціонне свідоцтво, справляється комісійний збір у розмірі, визначеному у договорі, що укладається між покупцем та біржею.

69. Сума гарантійного внеску повертається покупцям протягом двох робочих днів після виникнення підстави для її повернення, а саме:

1) відхилення аукціонним комітетом заявки на участь в аукціоні;

2) відкликання покупцем заявки на участь в аукціоні до закінчення строку її подання;

3) повернення заявки на участь в аукціоні, що надійшла з порушенням строку її подання;

4) визнання переможцем аукціону іншого покупця;

5) визнання аукціону таким, що не відбувся.

70. Сума гарантійного внеску не повертається покупцю, який:

1) став переможцем аукціону, в тому числі у разі, коли він відмовився від укладення договору купівлі-продажу;

2) подав заявку на участь в аукціоні, але не прибув для участі в ньому.

71. Розрахунки між продавцем та покупцем проводяться з урахуванням суми гарантійного внеску, перерахованого покупцем на рахунок біржі.

На вимогу продавця розрахунки за аукціонною угодою можуть проводитися через біржу.

Продавець виконує свої зобов'язання щодо постачання нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу після надходження коштів від покупця у повному обсязі відповідно до умов договору купівлі-продажу. Якщо покупець не перерахував кошти у повному обсязі на рахунок продавця у строки, визначені таким договором, продавець негайно інформує про це аукціонний комітет.

72. Спеціалізовані аукціони проводяться окремо згідно із затвердженим аукціонним комітетом графіком.

Продавці скрапленого газу для потреб населення заявляють увесь обсяг продукції, який планується виробити, реалізувати після закінчення попереднього спеціалізованого аукціону, в якому вони брали участь та який проводився на умовах, визначених цим Порядком.

73. Покупці скрапленого газу для потреб населення подають біржі до 15 числа місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон, інформацію про планові обсяги потреби регіону в скрапленому газі для потреб населення та планові обсяги закупівлі такого газу.

Біржа узагальнює зазначену інформацію та подає її протягом двох робочих днів аукціонному комітетові для визначення обсягу реалізації скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах.

Продавці скрапленого газу для потреб населення подають аукціонному комітетові до 15 числа місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон, інформацію про весь обсяг продукції, який планується виробити, реалізувати після закінчення попереднього спеціалізованого аукціону, в якому вони брали участь та який проводився на умовах, визначених цим Порядком.

Аукціонний комітет на підставі отриманої інформації протягом двох днів після надходження останньої інформації передає продавцям дані, на підставі яких вони формують пропозицію з продажу скрапленого газу на спеціалізованому аукціоні, та подають її аукціонному комітетові.

74. Покупці скрапленого газу для потреб населення подають біржі за один день до проведення спеціалізованого аукціону довідку про обсяг та напрямки реалізації скрапленого газу, придбаного ними на попередньому спеціалізованому аукціоні, що погоджена із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною, Київською та Севастопольською міською державною адміністрацією, для узагальнення та подання інформації аукціонному комітетові.

75. У разі коли спеціалізований аукціон не відбувся у призначений день або запропоновані до продажу обсяги скрапленого газу не реалізовані у повному обсязі, але потреба покупців у скрапленому газі не була задоволена, такі обсяги газу виставляються на додатковий спеціалізований аукціон. Додатковий спеціалізований аукціон проводиться за рішенням аукціонного комітету в тому ж календарному місяці, в якому проводився спеціалізований аукціон.

Якщо потреба у скрапленому газі покупців, що беруть участь у спеціалізованому аукціоні, була задоволена, а обсяги скрапленого газу не реалізовано на такому аукціоні, нереалізовані обсяги газу виставляються для реалізації на аукціоні, рішення про проведення якого приймає аукціонний комітет і який проводиться не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дня проведення спеціалізованого аукціону.

76. Покупець - учасник спеціалізованого аукціону має право подати заявку на участь у спеціалізованому аукціоні у разі реалізації ним скрапленого газу, придбаного на попередньому спеціалізованому аукціоні, з визначенням обсягу споживання скрапленого газу, необхідного для повного задоволення потреб населення регіону, якому він постачає скраплений газ, відповідно до обсягів потреби скрапленого газу, зазначених у довідці, поданій згідно з пунктом 74 цього Порядку.

77. Рівень стартової ціни на спеціалізованих аукціонах визначається продавцем на рівні ціни, яка склалася за результатами торгів на попередньому спеціалізованому аукціоні з однаковими якісними характеристиками і умовами постачання, або на рівні середньозважених цін попередньої аукціонної сесії, розрахованих за групами продукції з однаковими базисними умовами постачання та якісними характеристиками.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2011 р. N 1064

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599 "Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 14, ст. 567).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2000 р. N 666 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 16, ст. 677).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2000 р. N 818 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 20, ст. 834).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2000 р. N 1260 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 33, ст. 1407).

5. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2000 р. N 1500 "Про заходи стабілізації ринку енергоносіїв" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 41, ст. 1746).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. N 324 "Про продовження терміну дії окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 14, ст. 609).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2001 р. N 631 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 23, ст. 1032).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 293 "Про продовження терміну дії окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 12, ст. 566).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 47 "Про продовження терміну дії окремих положень та внесення зміни до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 109).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. N 222 "Про продовження строку дії окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 9, ст. 529).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1736 "Про внесення змін до Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 51, ст. 3364).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1171 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 49, ст. 3069).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. N 619 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 20, ст. 1439).

14. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань вугільної промисловості, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 720 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 21, ст. 1564).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1825 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 1, ст. 21).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. N 390 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 31, ст. 999).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. N 255 "Про внесення зміни до пункту 53 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 23, ст. 735).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1405 "Про внесення змін до Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 101, ст. 3532).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. N 221 "Про внесення змін до Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 742).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. N 222 "Про доповнення пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 743).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 р. N 353 "Про внесення змін до пункту 9 Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 37, ст. 1262).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. N 601 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 55, ст. 1849).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. N 54 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 7, ст. 335).