Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Постанова КМ України від 31.01.11 №101 "Про затвердження Порядку документального оформлення операцій з постачання послуг з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, які здійснюють внутрішні, міжнародні та транзитні польоти в районах польотної інформації зони відповідальності України, і податкових накладних та відображення таких операцій у податковій звітності"

опубліковано 17 січня 2012 о 10:05

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 січня 2011 р. N 101

Київ

Про затвердження Порядку документального оформлення операцій з постачання послуг з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, які здійснюють внутрішні, міжнародні та транзитні польоти в районах польотної інформації зони відповідальності України, і податкових накладних та відображення таких операцій у податковій звітності

 

Відповідно до пункту 197.10 статті 197 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок документального оформлення операцій з постачання послуг з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, які здійснюють внутрішні, міжнародні та транзитні польоти в районах польотної інформації зони відповідальності України, і податкових накладних та відображення таких операцій у податковій звітності, що додається.

2. Установити, що:

затверджений цією постановою Порядок набирає чинності з дати, визначеної рішенням розширеного Комітету з маршрутних зборів Європейської організації з безпеки аеронавігації про технічну та фінансову відповідність України вимогам Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів та принципам такої Організації;

до набрання чинності зазначеним Порядком документальне оформлення операцій з постачання послуг з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, які здійснюють внутрішні, міжнародні та транзитні польоти в районах польотної інформації зони відповідальності України, і податкових накладних та відображення таких операцій у податковій звітності здійснюється за загальною процедурою відповідно до Податкового кодексу України.

Прем'єр-міністр України                               М. АЗАРОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 січня 2011 р. N 101 

 

ПОРЯДОК

документального оформлення операцій з постачання послуг з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, які здійснюють внутрішні, міжнародні та транзитні польоти в районах польотної інформації зони відповідальності України, і податкових накладних та відображення таких операцій у податковій звітності

 

1. Цей Порядок визначає механізм документального оформлення операцій з постачання послуг з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, які здійснюють внутрішні, міжнародні та транзитні польоти в районах польотної інформації зони відповідальності України (далі - аеронавігаційне обслуговування), і податкових накладних та відображення таких операцій у податковій звітності.

2. Суб'єктами процесу аеронавігаційного обслуговування є:

провайдер аеронавігаційного обслуговування (далі - провайдер) - надавач послуг з аеронавігаційного обслуговування;

користувачі повітряного простору - фізичні та юридичні особи, яким у встановленому порядку надано право на провадження діяльності з використання повітряного простору;

Європейська організація з безпеки аеронавігації (далі - Євроконтроль), яка здійснює справляння плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування від імені України.

3. Провайдер надає послуги з аеронавігаційного обслуговування користувачам повітряного простору відповідно до міжнародних та національних нормативних документів і подає Євроконтролю інформацію про обсяги наданих послуг у вигляді польотних повідомлень, форма та порядок подання яких визначаються документами Євроконтролю N 71.60.23 "Опис процедур обліку даних між Центральним бюро плати за послуги з ОрПР на маршруті (CRCO) та національними центрами передавання даних" і N 71.60.28 "Правила обміну даними між Національними адміністраціями та Центральним бюро плати за послуги з ОрПР на маршруті (CRCO)".

4. Євроконтроль здійснює з метою справляння відповідно до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування розрахунок такої плати та виставляє рахунки користувачам повітряного простору, які сплачують в установлені строки Євроконтролю вартість наданих провайдером послуг.

5. Євроконтроль з урахуванням виставлених рахунків, що зазначені у пункті 4 цього Порядку, подає провайдеру з використанням засобів електронної пошти звіт, що включає інформацію про користувачів повітряного простору та обсяги послуг з аеронавігаційного обслуговування, наданих протягом конкретного періоду кожному з таких користувачів.

6. Провайдер визначає на підставі звіту, що надійшов від Євроконтролю, обсяги послуг з аеронавігаційного обслуговування та оформляє для кожного з користувачів повітряного простору податкову накладну, форма та порядок заповнення якої затверджуються Державною податковою службою з урахуванням того, що у графі "Умови поставки" податкової накладної зазначається "Багатостороння угода про сплату маршрутних зборів", а у графі "Форма проведення розрахунків" - "розрахунки через Євроконтроль".

7. Податкові накладні оформляються в останній день місяця, протягом якого користувачам повітряного простору надані послуги з аеронавігаційного обслуговування.

8. У разі коли одинична ставка плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування встановлюється в:

іноземній валюті, перерахунок вартості послуг у національній валюті здійснюється за офіційним курсом, установленим Національним банком на дату оформлення податкової накладної;

національній валюті, перерахунок вартості послуг в іноземній валюті здійснюється за курсом, який використовується Євроконтролем для фіксації ставки в євро на місяць, у якому надані послуги, відповідно до документа Євроконтролю N 07.60.01 "Принципи визначення вартісної основи для маршрутних зборів та обчислення одиничних ставок", схваленого рішенням розширеної Комісії Євроконтролю від 18 вересня 2007 р. N 99, який набрав чинності з 1 жовтня 2007 року.

9. Відображення операцій з постачання послуг з аеронавігаційного обслуговування у податковій звітності здійснюється шляхом заповнення та подання провайдером і користувачами повітряного простору органам державної податкової служби податкових декларацій відповідно до Податкового кодексу України та нормативно-правових актів Державної податкової служби.