Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Постанова КМ України від 02.03.11 N187 "Про затвердження Порядку внесення уповноваженими особами до бюджету податку на додану вартість з об'єктів оподаткування, що виникають у зв'язку з постачанням підприємствами залізничного транспорту послуг з їх основної діяльності"

опубліковано 17 січня 2012 о 12:05

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 березня 2011 р. N 187

Київ

 Про затвердження Порядку внесення уповноваженими особами до бюджету податку на додану вартість з об'єктів оподаткування, що виникають у зв'язку з постачанням підприємствами залізничного транспорту послуг з їх основної діяльності

 

Відповідно до підпункту 7 пункту 180.1 статті 180 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок внесення уповноваженими особами до бюджету податку на додану вартість з об'єктів оподаткування, що виникають у зв'язку з постачанням підприємствами залізничного транспорту послуг з їх основної діяльності, що додається.

 
 Прем'єр-міністр України                                              М. АЗАРОВ 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 березня 2011 р. N 187 

 

ПОРЯДОК

 внесення уповноваженими особами до бюджету податку на додану вартість з об'єктів оподаткування, що виникають у зв'язку з постачанням підприємствами залізничного транспорту послуг з їх основної діяльності

 

1. Цей Порядок визначає механізм внесення до бюджету податку на додану вартість особами, які уповноважені вносити зазначений податок з об'єктів оподаткування, що виникають у зв'язку з постачанням підприємствами залізничного транспорту, які перебувають у їх підпорядкуванні, послуг з основної діяльності, та отримують дохідні надходження (далі - підприємства залізничного транспорту).

 2. У цьому Порядку термін "дохідні надходження" означає платежі, нараховані за перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу, пошти і пов'язані з ними послуги, що підлягають розподілу між підприємствами залізничного транспорту, які беруть участь у перевезеннях.

 Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про залізничний транспорт".

 3. Підприємство залізничного транспорту доручає відокремленим структурним підрозділам, які здійснюють постачання послуг та проводять розрахунки з постачальниками (далі - структурні підрозділи), ведення податкового обліку, зокрема оформлення податкових накладних, забезпечення внесення відомостей, що в них містяться, до Єдиного реєстру податкових накладних і ведення власного реєстру виданих та отриманих податкових накладних. При цьому кожному структурному підрозділові присвоюється код, про що підприємство залізничного транспорту письмово повідомляє органу державної податкової служби за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість.

 Номер податкової накладної, оформленої структурним підрозділом, складається з порядкового номера та присвоєного коду, який зазначається через скісну риску.

 Структурні підрозділи складають декларації з податку на додану вартість у паперовій та електронній формі і подають їх разом з копіями записів у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних в електронній формі до 13 числа місяця, що настає за звітним, підприємству залізничного транспорту для складення зведеної декларації з податку на додану вартість та зведеного реєстру.

Підприємство залізничного транспорту подає відповідному органові державної податкової служби за місцем реєстрації як платника податку на додану вартість зазначені зведені декларацію та реєстр і сплачує податок до бюджету в строки, визначені Податковим кодексом України.

 4. Під час складання декларації з податку на додану вартість підприємство залізничного транспорту та структурні підрозділи включають до податкових зобов'язань суми податку на додану вартість, нараховані на:

 1) дохідні надходження від перевезень вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти у:

 місцевому залізничному сполученні (в межах однієї залізниці);

 прямому залізничному сполученні;

 міжнародному залізничному сполученні;

 2) збори за додаткові операції (ставки, згідно з якими проводяться розрахунки за постачання підприємствами залізничного транспорту послуг, пов'язаних з перевезенням вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу);

 3) інші доходи від постачання послуг, платежі за які надходять на поточні рахунки;

 4) доходи, що надійшли як попередня оплата.

 5. Підставою для нарахування податку на додану вартість, передбаченого:

 підпунктами 1 і 2 пункту 4 цього Порядку, є дорожня відомість, корінець дорожньої відомості, відомість плати за користування вагонами, накопичувальні картки та інші проїзні та перевізні документи, визначені Порядком оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті, затвердженим наказом Мінтрансу та ДПА від 24 жовтня 2001 р. N 712/431;

 підпунктом 4 пункту 4 цього Порядку, є надходження коштів на поточні та розподільчі (відкриті у відділеннях банків за місцезнаходженням Укрзалізниці, підприємств залізничного транспорту та їх структурних підрозділів і призначені для зарахування дохідних надходжень) рахунки.

 6. Підставою для застосування нульової ставки податку на додану вартість у міжнародному залізничному сполученні (крім транзитних перевезень) є накладні УМВС (СМГС), ЦІМ (СІМ) та уніфікована накладна ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС).

 7. Розрахунки за постачання послуг з перевезення (переміщення) вантажів та пасажирів транзитом через митну територію України, а також послуг, пов'язаних з таким перевезенням (переміщенням), проводяться державним підприємством "Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень", яке веде в установленому порядку податковий облік дохідних надходжень на підставі накладних УМВС (СМГС), ЦІМ (СІМ) та уніфікованої накладної ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС) і оформляє податкові накладні вантажовідправникам та/або вантажоотримувачам (покупцям).

 Підприємства залізничного транспорту, які отримують доходи від транзитних перевезень, оформляють зазначеному підприємству податкові накладні на суми таких доходів, відображають їх у податкових зобов'язаннях у складі обсягів постачання послуг, що звільнені від оподаткування, та здійснюють розподіл сум податку на додану вартість, які підлягають віднесенню до податкового кредиту відповідно до Податкового кодексу України.

 8. З метою інформування про зміну стану взаєморозрахунків, пов'язаних з постачанням послуг, зокрема відвантаженням товарно-матеріальних цінностей, розподілом дохідних надходжень та іншими господарськими операціями без здійснення оплати, підприємство залізничного транспорту (його структурний підрозділ) надсилає іншому підприємству офіційне повідомлення (авізо).

 Розрахунки між підприємствами залізничного транспорту на підставі авізо про постачання послуг з відображенням у бухгалтерському обліку відповідних господарських операцій за субрахунком 682 "Внутрішні розрахунки" з урахуванням актів звіряння взаємної заборгованості мають безперервний характер.

 Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання послуг вважається дата оформлення документа, що засвідчує факт їх постачання підприємством залізничного транспорту. При цьому оформляється податкова накладна та надсилається авізо про постачання послуг.

 9. За результатами виконання грошових зобов'язань Укрзалізницею (за договорами про придбання рухомого складу, машин і механізмів, іншого обладнання, централізоване придбання матеріалів для ремонту верхньої будови колії, підготовку нормативної документації, проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, ремонт і модернізацію рухомого складу, який перебуває на обліку в підприємствах залізничного транспорту) продавець товарів (послуг) оформляє податкову накладну їх отримувачам - підприємствам залізничного транспорту на підставі договору або розпорядчого документа Укрзалізниці та банківських документів про оплату.

 10. Підприємства залізничного транспорту ведуть бухгалтерський облік та подають фінансову і податкову звітність в установленому порядку із зазначенням виду економічної діяльності "Основна діяльність підприємств залізничного транспорту".