Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ Міністерства фінансів України від 15.12.2022 № 438 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 листопада 2022 року № 394"

опубліковано 13 січня 2023 о 17:01

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

15.12.2022                                             № 438 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2022 р. за N 1626/38962


Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 листопада 2022 року N 394

 

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. У формі податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року N 578, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 липня 2015 року за N 799/27244 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 листопада 2022 року N 394), внести такі зміни:

1) у рядку 6 слова "Електронна адреса" замінити словами "Адреса електронної пошти";

2) у додатку 1 до цієї форми слово "Додатку" замінити словом "Додатка" (у чотирьох випадках);

3) у тексті цієї форми та додатків до неї:

слово "к." замінити словом "графа";

слово "колонка" у всіх відмінках і числах замінити словом "графа" у відповідних відмінках і числах.

2. У формі податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи), затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року N 578, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 липня 2015 року за N 799/27244 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 листопада 2022 року N 394), внести такі зміни:

1) у рядку 4 слова "електронна адреса" замінити словами "адреса електронної пошти";

2) у тексті цієї форми та додатків до неї:

слово "к." замінити словом "графа";

слово "колонка" у всіх відмінках і числах замінити словом "графа" у відповідних відмінках і числах.

3. У формі податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року N 578, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 липня 2015 року за N 799/27244 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 листопада 2022 року N 394), внести такі зміни:

1) у рядку 2 виключити дублювання парного розділового знака ")" після слів "(за наявності)";

2) у рядку 6 слова "Електронна адреса" замінити словами "Адреса електронної пошти";

3) графу 9 після слова "володіння" доповнити словом та цифрами "землею) 11";

4) друге речення примітки 17 до цієї форми викласти у такій редакції: "Форма розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20__ рік, затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року N 772, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за N 510/20823.";

5) у реквізиті "підпис" слово та цифру "паспорта 6" замінити словом та цифрою "паспорта 5" (у двох випадках);

6) примітку 9 до цієї форми перед цифрами та словом "26 листопада" доповнити словом "від";

7) у тексті цієї форми та додатків до неї:

слово "к." замінити словом "графа";

слово "колонка" у всіх відмінках і числах замінити словом "графа" у відповідних відмінках і числах.

4. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО