Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №50 "Про затвердження Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують легкі та важкі дистиляти, а також скраплений газ та бутан, ізобутан за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва етилену"

опубліковано 24 жовтня 2017 о 17:55

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.02.2016

№ 50

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 березня 2016 р. за № 314/28444


Про затвердження Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують легкі та важкі дистиляти, а також скраплений газ та бутан, ізобутан за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва етилену

 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 21 серпня 2017 року № 708

 

Відповідно до пункту 229.2 та пункту 229.3 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують легкі та важкі дистиляти, а також скраплений газ та бутан, ізобутан за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва етилену, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 19 січня 2011 року № 33 "Про затвердження Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, що використовують легкі та важкі дистиляти за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва етилену", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 січня 2011 року за № 132/18870.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
11 лютого 2016 року № 50

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 березня 2016 р. за № 314/28444

Порядок
роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують легкі та важкі дистиляти, а також скраплений газ та бутан, ізобутан за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва етилену

 

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення контролю за цільовим використанням легких та важких дистилятів, на які встановлено нульову ставку акцизного податку відповідно до підпункту 229.2.1 пункту 229.2 статті 229 Податкового кодексу України, або ввезених на митну територію України легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану без сплати акцизного податку відповідно до підпункту 229.3.1 пункту 229.3 статті 229 зазначеного Кодексу (далі - нафтопродукти), що використовуються виробниками етилену для виробництва етилену за переліком та у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

2. Режим роботи податкових постів визначається територіальним органом Державної фіскальної служби України (далі - контролюючий орган) за місцезнаходженням підприємства, що використовує нафтопродукти у виробництві етилену.

3. Контролюючий орган за місцезнаходженням підприємства - виробника етилену призначає свого представника (представників) на податковий пост такого підприємства (далі - представник контролюючого органу на податковому посту), який здійснює постійний безпосередній контроль за цільовим використанням нафтопродуктів як сировини для виробництва етилену.

4. Склад представників контролюючого органу на податкових постах підприємств - виробників етилену затверджується відповідним наказом контролюючого органу.

Цим наказом також визначаються порядок роботи та контролю за роботою представників контролюючого органу на податкових постах (відповідає режиму роботи підприємства - виробника етилену) та заходи щодо матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування, інші умови, необхідні для забезпечення ефективного контролю.

Копія наказу про призначення представників контролюючого органу на податковий пост надсилається керівнику підприємства - виробника етилену, який у триденний строк зобов'язаний видати відповідний наказ, яким передбачено створення належних умов для ефективної роботи представників контролюючого органу на податковому посту.

5. Відповідні контролюючі органи контролюють роботу податкових постів на підприємствах - виробниках етилену та згідно з наданою інформацією таких постів проводять аналіз діяльності підприємства - виробника етилену щодо цільового використання нафтопродуктів.

6. Прийом нафтопродуктів як сировини для виробництва етилену від виробника або ввезених на митну територію України підприємством - виробником етилену обов'язково здійснюється за участю представника контролюючого органу на податковому посту такого підприємства.

II. Завдання та функції представників контролюючого органу на податкових постах

1. Основним завданням представників контролюючого органу на податкових постах підприємств - виробників етилену є здійснення постійного безпосереднього контролю за цільовим використанням нафтопродуктів виключно як сировини для виробництва етилену та недопущення нецільового використання отриманих нафтопродуктів.

2. Відповідно до покладених завдань представники контролюючого органу на податкових постах підприємств - виробників етилену:

1) здійснюють контроль за:

своєчасністю та повнотою складського і бухгалтерського обліку нафтопродуктів, які надходять як сировина для виробництва етилену;

зберіганням та цільовим використанням нафтопродуктів, які надходять як сировина для виробництва етилену;

обсягами надходження нафтопродуктів як сировини для виробництва етилену;

відповідністю обсягів, витрачених на виробництво нафтопродуктів, обсягам виготовленого етилену на основі первинних документів;

2) беруть участь у проведенні щомісячної інвентаризації залишків отриманих та ввезених нафтопродуктів і виробленого етилену;

3) погоджують довідку векселедавця про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва етилену;

4) надають керівнику підприємства - виробника етилену пропозиції щодо усунення виявлених порушень установленого законодавством порядку ведення обліку та зберігання нафтопродуктів;

5) ведуть контрольний журнал реєстрації отримання (ввезення) та використання нафтопродуктів як сировини для виробництва етилену (далі - контрольний журнал) за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

3. При отриманні нафтопродуктів підприємством - виробником етилену представник контролюючого органу на податковому посту робить відмітку у товарно-транспортній накладній про погодження ввезення шляхом проставляння штампа "В'їзд дозволено" і особистого підпису та вчиняє запис у Контрольному журналі, який повинен бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою контролюючого органу.

Представник контролюючого органу на податковому посту підприємства - виробника етилену протягом трьох робочих днів надсилає довідку про отримання нафтопродуктів як сировини для виробництва етилену за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, до контролюючого органу за місцезнаходженням підприємства, яке відпустило нафтопродукти, про що робиться відповідна відмітка у Контрольному журналі.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк