Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ Міністерства фінансів України від 02.02.2015 №22 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів"

опубліковано 11 березня 2015 о 15:17

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.02.2015  № 22

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2015 р.
за № 183/26628

Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів

Відповідно до статті 63 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України, з метою приведення у відповідність із Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року № 462) (із змінами), що додаються.

2. У пункті 2 наказу Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1127 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за № 1453/26230:

у підпункті 1:

цифри «13» замінити цифрами «15»;

слова «протягом десяти робочих днів з дня набрання чинності цим наказом» виключити;

у підпункті 2 цифри «13» замінити цифрами «15».

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів Державної фіскальної служби України (Калєніченко Н.Г.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Державній фіскальній службі України (Білоус І.О.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному порталі Державної фіскальної служби України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І.О.

 

Міністр

Н. Яресько

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
02.02.2015  № 22

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2015 р.
за № 183/26628

ЗМІНИ
до Порядку обліку платників податків і зборів

1. В абзаці п’ятому пункту 3.1 розділу ІІІ слова «Державної реєстраційної служби України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,».

2. У першому реченні абзацу першого підпункту 2 пункту 10.22 розділу Х слова «має право приймати рішення» замінити словами «приймає рішення».

3. У розділі ХІ:

в абзаці другому пункту 11.1 слова «Державної реєстраційної служби України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,»;

в абзаці першому пункту 11.13 слова «в електронній формі та на паперовому носії» замінити словами «в електронній формі або на паперовому носії»;

доповнити пункт 11.14 реченням такого змісту: «Зазначені повідомлення надсилаються державному реєстратору поштовим відправленням або в електронному вигляді у порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та Центрального контролюючого органу»;

в абзаці другому пункту 11.26 слова «в електронній формі та на паперовому носії» замінити словами «в електронній формі або на паперовому носії»;

доповнити абзац перший пункту 11.28 та абзац перший підпункту 5 пункту 11.35 після слова «надіслати» словами «в електронній формі або на паперовому носії».

4. Абзац перший пункту 12.5 розділу ХІІ доповнити реченням такого змісту: «Повідомлення за формою № 18-ОПП надсилається державному реєстратору поштовим відправленням або в електронному вигляді у порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та Центрального контролюючого органу».

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук