Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ Міністерства фінансів України від 14.11.14 №1127 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів"

опубліковано 24 листопада 2014 о 11:27

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.11.2014                               № 1127

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 листопада
2014 року за № 1453/26230

Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів

З метою приведення у відповідність із Законами України від 13 травня 2014 року № 1258-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за заявницьким принципом», «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», від 07 жовтня 2014 року № 1690-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування інвестиційної діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року № 462) (далі – Зміни), що додаються.

2. Установити, що:

1) у порядку, визначеному підпунктом 13 пункту 4 Змін, контролюючі органи протягом десяти робочих днів з дня набрання чинності цим наказом здійснюють зняття з обліку фізичних осіб – підприємців, які не були зняті з обліку після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності;

2) у разі отримання відомостей про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за їх рішенням або припинення незалежної професійної діяльності фізичних осіб відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 541 «Про порядок припинення підприємницької діяльності та незалежної професійної діяльності особами, які переселилися з тимчасово окупованої території, за їх рішенням» контролюючі органи за місцем перебування осіб, зареєстрованим відповідно до законодавства, здійснюють обробку таких відомостей та проводять заходи щодо зняття таких осіб з обліку у порядку, визначеному підпунктом 13 пункту 4 Змін.

3. Протягом місяця з дня набрання чинності цим наказом забезпечується:

1)  переведення на обслуговування таких платників податків:

до Генічеської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби в Херсонській області – платників податків, які на момент набрання чинності цим наказом мали місцезнаходження (місце проживання) на тимчасово окупованій території України (крім платників податків, які перебувають на обліку в контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків, та відокремлених підрозділів тих юридичних осіб, що мають місцезнаходження на іншій території України);

до контролюючих органів державної фіскальної служби за основним місцем обліку відповідних юридичних осіб – платників податків, які на момент набрання чинності цим наказом мали місцезнаходження на тимчасово окупованій території України і є відокремленими підрозділами тих юридичних осіб, що мають місцезнаходження на іншій території України або перебувають на обліку в контролюючих органах, які здійснюють супроводження великих платників податків;

2) направлення в установленому порядку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців даних про зміну контролюючого органу платників податків, зазначених у підпункті 1 цього пункту.

4. Платники податків, які мають місцезнаходження (місце проживання) на тимчасово окупованій території України, обліковуються з ознакою «суб’єкт вільної економічної зони «Крим».

Якщо такими платниками податків є відокремлені підрозділи тих юридичних осіб, що мають місцезнаходження на іншій території України або перебувають на обліку в контролюючих органах, які здійснюють супроводження великих платників податків, то такі відокремлені підрозділи перебувають на обліку в контролюючих органах за основним місцем обліку відповідних юридичних осіб.

5. У разі зміни місцезнаходження / місця проживання платників податків з території проведення антитерористичної операції або тимчасово неконтрольованої території (на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження) на територію в областях або місті Києві і отримання контролюючими органами відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місцезнаходження (місце проживання) платника податків або заяви за формою № 1-ОПП або за формою № 5-ОПП із позначкою «Зміни», поданих платником податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням, облік таких платників податків і зборів здійснюється з урахуванням такого:

1) контролюючі органи в областях та місті Києві за новим місцезнаходженням / місцем проживання платників податків здійснюють обробку відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) або приймання заяв і документів від платників податків, а також взяття на облік платників податків за основним місцем обліку не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з Єдиного державного реєстру чи заяв від платників податків;

2) стосовно платників податків, які до набрання чинності цим наказом змінили місцезнаходження / місце проживання та не були взяті на облік як платники податків за новим місцезнаходженням / місцем проживання, відповідні контролюючі органи здійснюють взяття на облік платників податків протягом двох днів після набрання чинності цим наказом.

6. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

7. Державній фіскальній службі України (Білоус І.О.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д. О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І. О.

 

Міністр                                                                                                         

О. Шлапак