Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ Державного комітету рибного господарства України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 1999 року N 167/156/299/300/650

опубліковано 18 грудня 2011 о 11:38

 

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів

 

Наказ Державного комітету рибного господарства України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Державної податкової адміністрації України

від 24 грудня 1999 року N 167/156/299/300/650

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 січня 2000 р. за N 17/4238

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 449 "Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і нормативів плати за їх спеціальне використання" наказуємо:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів у новій редакції, що додається, та ввести її в дію через 10 днів після реєстрації цього наказу.

2. Спільний наказ від 28 грудня 1996 року N 221/165/276/161/48 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів" вважати таким, що втратив чинність з дня введення в дію зазначеної Інструкції.

 

Голова Державного комітету рибного господарства України 

 
М. М. Шведенко 

Міністр економіки України 

В. В. Роговий 

Міністр фінансів України 

І. Ю. Мітюков 

Міністр охорони навколишнього
природного середовища та ядерної
безпеки України 

 
 
В. Я. Шевчук 

Голова Державної податкової
адміністрації України 

 
М. Я. Азаров 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету рибного господарства України,
Міністерства економіки України,
Міністерства фінансів України,
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та
Державної податкової адміністрації України
від 24 грудня 1999 р. N 167/156/299/300/650

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 січня 2000 р. за N 17/4238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів (надалі - Інструкція) розроблена на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 449 "Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і нормативів плати за їх спеціальне використання".

Інструкція передбачає порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів.

1.2. До спеціального використання належать усі види користування водними живими ресурсами (за винятком любительського і спортивного рибальства у водоймах загального користування), що здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням тощо) з природного середовища.

1.3. Терміни, що вживаються в цій Інструкції, мають таке значення:

Рибні та інші водні живі ресурси (надалі - водні живі ресурси) - сукупність водних організмів, життя яких постійно або на окремих стадіях розвитку неможливе без перебування (знаходження) у воді.

Користувачі водних живих ресурсів (надалі - користувачі) - підприємства, установи, організації та громадяни, які здійснюють спеціальне використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення.

Ліміт спеціального використання водних живих ресурсів (надалі - ліміт) - дозволений, обсяг вилучення водних живих ресурсів з природного середовища.

Квота спеціального використання водних живих ресурсів (надалі - квота) - частка ліміту, яка виділяється користувачу.

Дозвіл на спеціальне використання водних живих ресурсів (надалі - дозвіл) - це офіційний документ, який засвідчує право користувача на спеціальне використання водних живих ресурсів у межах затверджених лімітів.

2. Порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів

2.1. Справляння плати здійснюється після отримання в установленому порядку користувачами квот.

2.2. Користувач зобов'язаний вести облік вилучених водних живих ресурсів наростаючим підсумком з початку року та щокварталу складати в двох примірниках розрахунок за встановленою формою згідно з додатком. Один примірник розрахунку подається державному податковому органу за місцем реєстрації користувача як суб'єкта господарської діяльності, другий - органу рибоохорони Держкомрибгоспу України, в зоні діяльності якого користувач здійснює вилучення водних живих ресурсів, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

2.3. Розмір плати за спеціальне використання водних живих ресурсів обчислюється користувачем самостійно відповідно до пункту 5 Порядку справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 449.

Якщо одночасно здійснюється спеціальне використання декількох видів водних живих ресурсів, то плата розраховується за кожний вид окремо.

Обчислення плати за групу видів водних живих ресурсів, у тому числі й тих, що віднесені до крупного і дрібного частика, не розподіленого за видами риб, здійснюється за видом, що переважає в уловах.

2.4. Аванс за спеціальне використання водних живих ресурсів уноситься користувачем після отримання повідомлення Держкомрибгоспу України про виділення квоти.

2.5. Для заліку витрат на здійснені в попередні періоди рибоводно-меліоративні роботи та роботи з відтворення водних живих ресурсів користувачі подають державним податковим органам разом з розрахунком платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів, зазначеним у пункті 2.2 цієї Інструкції, документ установленої форми, який підтверджує виконання користувачем рибоводно-меліоративних робіт, робіт з відтворення водних живих ресурсів.

2.6. Платежі за спеціальне використання водних живих ресурсів уносяться користувачем не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

2.7. Плата за спеціальне використання водних живих ресурсів сплачується до Державного бюджету України.

2.8. Унесення плати за спеціальне використання водних живих ресурсів не звільняє користувачів від сплати штрафів та відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення вимог законодавства.

За перевищення квоти вилову користувачі несуть відповідальність згідно з правилами рибальства.

2.9. Користувачі несуть відповідальність за повноту обчислення і своєчасне внесення до бюджету плати за спеціальне використання водних живих ресурсів згідно з чинним законодавством.

2.10. Плата за спеціальне використання водних живих ресурсів не справляється з користувачів, зазначених у пункті 4 Порядку справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 449.

3. Контроль за визначенням обсягів, обліком, розрахунками та своєчасністю сплати за спеціальне використання водних живих ресурсів

3.1. Контроль за достовірністю звітних даних про обсяги використання водних живих ресурсів здійснюють органи рибоохорони Держкомрибгоспу України.

3.2. Контроль за обчисленням і внесенням плати за спеціальне використання водних живих ресурсів здійснюють державні податкові органи та органи рибоохорони Держкомрибгоспу України.

 

Начальник управління економіки,
ціноутворення, організації та оплати праці Держкомрибгоспу України

 
 
О. І. Куць