Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ Міністерства фінансів України від 06.07.12 № 806 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 07 листопада 2011 року № 1395"

опубліковано 09 серпня 2012 о 17:18

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.07.2012                                                                                                    № 806

Київ

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

24 липня 2012 року за № 1243/21555

 Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 07 листопада 2011 року № 1395

Відповідно до пункту 2 розділу ІІ Закону України від 24 квітня 2012 року № 4661-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо впорядкування податкового декларування» та пункту 179.9 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Внести до форми податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 07 листопада 2011 року № 1395, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за № 1532/20270 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 03 лютого 2012 року № 84), такі зміни:

1.1. Виноску до назви податкової декларації про майновий стан і доходи викласти в такій редакції:

 «* Додатки 1 – 7 до декларації заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.».

1.2. У додатку 5 до податкової декларації про майновий стан і доходи рядок 09 виключити.

1.3. Додаток 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи викласти в новій редакції, що додається.

2. Затвердити Зміни до Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 07 листопада 2011 року № 1395, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за № 1532/20270, що додаються.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби України (Бусарєв В. В.) в установленому законодавством порядку:

подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

забезпечити оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А. П.

 Міністр                                                                                                                                       Ю. КОЛОБОВ

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

06 липня 2012 року № 806

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

24 липня 2012 року за № 1243/21555

 ЗМІНИ
до Інструкції щодо заповнення
податкової декларації про майновий стан і доходи

1. У розділі І:

1.1.  У пункті 2 слова «та Законами України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про вибори Президента України», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закони)» виключити.

1.2.  У пункті 3 слова «або законом» виключити.

2. У розділі ІІ:

2.1.  У пункті 2 слова і цифру «(крім додатка 7 до декларації)» виключити.

2.2. Пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4 – 8 вважати відповідно пунктами 3 – 7.

2.3.  У пункті 4:

в абзаці першому слова і цифру «(крім додатка 9)» виключити;

абзац другий виключити.

3. У розділі ІІІ:

3.1.  Абзац другий підпункту 1.5 пункту 1 виключити.

3.2.  У пункті 2:

3.2.1.  Підпункт «в» підпункту 2.3 викласти в такій редакції:

«в) які нараховувалися (виплачувалися, надавалися) платнику податку у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами, і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.».

3.2.2.  Підпункт 2.5 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Платники податку, які подають декларацію згідно з підпунктом «є» пункту 176.1 статті 176 розділу IV Кодексу, разом з декларацією заповнюють та подають додаток 7 до декларації.

При цьому у колонці 5 рядка 01.01 декларації відображається значення рядка 07 додатка 7 до декларації.».

3.2.3.  У підпункті 2.8 цифри і слово «165.1.2 і 165.1.40» замінити цифрами і словом «165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52».

3.3. Абзац другий підпункту 7.2 пункту 7 виключити.

4. У розділі ІV:

4.1.    У пункті 1 слова і цифру «(крім додатка 7)» виключити.

4.2.    Підпункт 6.14 пункту 6 виключити.

4.3.    Пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. У додатку 7 до декларації «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб згідно з підпунктом «є» пункту 176.1 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України»:

8.1. У рядку 01 вказується сума доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

8.2. У рядку 02 вказується сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника та/або доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг).

8.3. У рядку 03 вказується сума податкової соціальної пільги за її наявності.

8.4. У рядку 04 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, фактично (нарахованого) утриманого податковими агентами протягом податкового (звітного) року.

8.5. У рядку 05.01 вказується база оподаткування, що оподатковується за ставкою 15 %.

Значення рядка 05.01 розраховується за такою формулою:

рядок 01 – рядок 02 – рядок 03.

У разі якщо результат розрахунку за цією формулою перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року, то значення рядка 05.01 дорівнює 120 розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

8.6. У рядку 05.02 вказується база оподаткування, що оподатковується за ставкою 17 %.

Значення рядка 05.02 розраховується за такою формулою:

позитивне значення (рядок 01 – рядок 02 – рядок 03 – 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року).

У разі якщо результат розрахунку за цією формулою має від’ємне значення, то значення рядка 05.02 дорівнює нулю.

8.7. У рядку 06 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, розрахована платником податку самостійно.

Значення рядка 06 дорівнює сумі значень рядка 06.01 і рядка 06.02.

8.8. У рядку 06.01 вказується сума податку на доходи фізичних осіб за ставкою 15 %.

Значення рядка 06.01 розраховується як 15 % значення рядка 05.01.

8.9. У рядку 06.02 вказується сума податку на доходи фізичних осіб за ставкою 17 %.

Значення рядка 06.02 розраховується як 17 % значення рядка 05.02.

8.10. У рядку 07 вказується сума податку, що підлягає сплаті до бюджету.

Значення рядка 07 дорівнює позитивному значенню різниці між значеннями рядка 06 і рядка 04.

У разі якщо результат розрахунку різниці між значеннями рядка 06 і рядка 04 має від’ємне значення, то значення рядка 07 дорівнює нулю.».

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку                                                                                         М. О. Чмерук