Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ ДПС України від 15.02.2012 №120 "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо визначення курсових різниць по заборгованості в іноземній валюті, що виникла до 1 квітня 2011 року"

опубліковано 16 лютого 2012 о 16:45

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15. 02. 2012         №  120

м. Київ

 Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо визначення курсових різниць  по заборгованості в іноземній валюті, що виникла до 1 квітня 2011 року

 

Керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, з метою забезпечення єдиного підходу щодо практичного застосування норм податкового законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію щодо визначення курсових різниць по заборгованості в іноземній валюті, що виникла до 1 квітня 2011 року, що додається.

2. Департаменту взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю (Семченко О.В.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті ДПС України та у засобах масової інформації.

3. Головам державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома підпорядкованих державних податкових інспекцій.

4. Цей наказ набирає чинності від дня оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Ігнатова А.П.

 

Голова                                                              О.В. Клименко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДПС України

15.02.2012   №120

 

Узагальнююча податкова консультація щодо визначення курсових різниць по заборгованості в іноземній валюті, що виникла до 1 квітня 2011 року

 

Відповідно до п.п.153.1.3 п.153.1 ст.153 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку.

Пунктом 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 „Вплив змін валютних курсів”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 № 193 (далі - П(С)БО-21), визначено, що курсова різниця – різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. Також, згідно з пп. 7 – 8 П(С)БО-21 курсові різниці визначаються за монетарними статтями балансу в іноземній валюті.

Відповідно до п.4 П(С)БО-21 під монетарними статтями розуміють статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.

Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення господарських операцій та на дату балансу (п.8 П(С)БО-21).

Запитання: чи перераховуються відповідно до п.п.153.1.3 п.153.1 ст.153 Кодексу курсові різниці за заборгованістю в іноземній валюті, що виникла до 1 квітня 2011 року?

Відповідь: курсові різниці за заборгованістю в іноземній валюті, що виникла до 1 квітня 2011 року та залишилась непогашеною на цю дату, перераховуються відповідно до п.п.153.1.3 п.153.1 ст.153 Кодексу. При цьому, балансова вартість такої заборгованості визначається за курсом Національного банку України станом на 31 березня 2011 року.

 

Заступник начальника управління

адміністрування податку на прибуток

та податкових платежів Департаменту

оподаткування юридичних осіб                         О.М.Задорожний