Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ ДФС України від 01.11.2018 №701 "Про внесення змін до наказу ДФС від 24.10.2014 № 213"

опубліковано 06 листопада 2018 о 09:24

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 01.11.2018                                      №701


Про внесення змін до наказу ДФС від 24.10.2014 № 213

 З метою приведення Рекомендацій щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами у відповідність до вимог ст. ст. 5, 9 Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203 «Про адміністративні послуги» та на виконання підпункту 6.4 пункту 6 наказу ДФС від 12.09.2018 № 588 «Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг та внесення змін до деяких наказів ДФС» н а к а з у ю:

 1. Внести зміни до наказу ДФС від 24.10.2014 № 213 «Про затвердження Рекомендацій щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами» (далі – наказ), а саме:

1.1. у пункті 3 після слів «в областях» доповнити словами «та у м. Києві»;

1.2 у підпункті 3.1 пункту 3 слова «, що діють на районному рівні» виключити;

1.3. пункт 4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5 та 6 вважати відповідно пунктами 4 та 5;

1.4. у Рекомендаціях щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, затверджених наказом:

у пункті 2.1 слова «рекомендованим листом» замінити словом «поштою», слова «центри обслуговування платників, створені у державних податкових інспекціях» замінити словами «центр обслуговування платників», а слова в дужках «(крім створених у ДПІ в м. Києві)» виключити;

пункти 2.2 та 2.3 виключити;

пункт 2.4 вважати пунктом 2.2 та викласти у такій редакції:

«2.2. Приймання, реєстрація та передача на розгляд керівництва заяв здійснюється Головним управлінням у порядку, визначеному Інструкцією з діловодства.»;

у пункті 3.1 виключити слова «внесення інформації до ліцензії про сплату чергового щоквартального платежу»;

у пункті 3.2:

виключити абзаци другий та п’ятий;

слова «здійснює перевірку фактичного надходження коштів за видачу» замінити словами «перевіряє надходження плати за»;

         слово «даним» замінити словом «відомостей», а слова «Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій» – «, наявним в інформаційних базах даних ДФС»;

слова «приймає рішення про видачу ліцензії (дубліката) або готує вмотивоване рішення» замінити словами «готує проект рішення про видачу ліцензії (дубліката ліцензії), а у разі наявності підстав для відмови – рішення про відмову у видачі ліцензії;»;

слова «проводить видачу ліцензії або дубліката» замінити словами «оформлює ліцензію (дублікат)»;

пункт 3.5 викласти у такій редакції:

«3.5. Головними управліннями в областях та у м. Києві здійснюється контроль за сплатою за ліцензії.»;

у пункті 3.6 слова в дужках «(а також відмітки про поточні щоквартальні внески)» виключити, а слова «уповноваженою особою Головного управління» замінити словами «начальником Головного управління (його заступником або уповноваженою особою)»;

у пунктах 3.8 та 3.9 слова «орган, який видав» замінити словами «Головне управління, яким видано»;

пункт 3.10 виключити;

у пункті 3.11 слова «передаються уповноваженій особі для видачі суб’єктам господарювання» замінити словами «посадовій особі, відповідальній за видачу ліцензій»;

пункти 3.11 та 3.12 вважати відповідно пунктами 3.10 та 3.11.

2. Департаменту комунікацій (Веселова Н.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.

3. Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем (Чмерук М.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторія звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до наказу ДФС від 07.10.2014 № 168.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о. заступника Голови Бамбізова Є.

 

В.о. Голови                                                                           О. ВЛАСОВ