Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ Міністерства фінансів України від 07.06.2017 №563 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 липня 2016 року № 699"

опубліковано 31 серпня 2017 о 14:53

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

  НАКАЗ

 

07.06.2017                                                № 563

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
26 червня 2017 р. 
за № 788/30656

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 липня 2016 року № 699

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 941 «Про перейменування деяких територіальних органів Державної фіскальної служби», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою удосконалення механізму поводження з пробами (зразками) товарів НАКАЗУЮ:

1. У назві та пункті 1 наказу Міністерства фінансів України від 28 липня 2016 року № 699 «Про затвердження Порядку передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (експертизи) Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС та форм актів про передання проб (зразків) товарів, про повернення проб (зразків) товарів, про знищення (утилізацію) проб (зразків) товарів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2016 року за № 1173/29303, слова «Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень» замінити словами «Департаментом податкових та митних експертиз».

2. Затвердити Зміни до Порядку передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (експертизи) Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС, форми Акта про передання проб (зразків) товарів, форми Акта про повернення проб (зразків) товарів та форми Акта про знищення (утилізацію) проб (зразків) товарів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2016 року № 699, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2016 року за № 1173/29303, що додаються.

3. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Державній фіскальній службі України забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі ДФС.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр                                                          О. Данилюк

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
07.06.2017  № 563

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
26 червня 2017 р. 
за № 788/30656


ЗМІНИ 
до Порядку передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (експертизи) Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФСформи Акта про передання проб (зразків) товарівформи Акта про повернення проб (зразків) товарів та форми Акта про знищення (утилізацію) проб (зразків) товарів

1. У Порядку передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (експертизи) Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС:

1) у назві Порядку слова «Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень» замінити словами «Департаментом податкових та митних експертиз»;

2) у пункті 1 слова «Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень» замінити словами «Департаменту податкових та митних експертиз»;

3) у пункті 2 слово «її» замінити словом «його»;

4) доповнити пункт 10 новими абзацами такого змісту:

«Проби (зразки) товарів передаються до визначеної судом установи (організації) із використанням засобів забезпечення ідентифікації.

Визначеній судом установі (організації) надається дозвіл на зміну чи знищення засобів забезпечення ідентифікації, застосованих до переданих проб (зразків) товарів.»;

5) у пункті 18:

в абзаці першому слова «структурних підрозділів з питань експертизи та досліджень» замінити словами «експертних підрозділів»;

в абзаці другому слова «структурного підрозділу з питань експертизи та досліджень» замінити словами «експертного підрозділу»;

6) у тексті Порядку абревіатури «СЛЕД ДФС» замінити абревіатурами «ДПМЕ ДФС», слово «начальник» у всіх відмінках замінити словом «керівник» у відповідних відмінках.

2. У формі Акта про передання проб (зразків) товарів слово та абревіатури «Начальник СЛЕД ДФС» замінити словом та абревіатурами «Керівник ДПМЕ ДФС».

3. У формі Акта про повернення проб (зразків) товарів слово та абревіатури «Начальник СЛЕД ДФС» замінити словом та абревіатурами «Керівник ДПМЕ ДФС».

4. У формі Акта про знищення (утилізацію) проб (зразків) товарів:

1) слово та абревіатури «Начальник СЛЕД ДФС» замінити словом та абревіатурами «Керівник ДПМЕ ДФС»;

2) слова «підрозділу з питань експертизи та досліджень» замінити словами «експертного підрозділу».

 

Директор Департаменту 
митної політики                                                                              О.П. Москаленко