Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ ДФС України від 14.04.2017 №266 "Про внесення змін до наказу ДФС від 24.10.2014 № 213"

опубліковано 19 квітня 2017 о 16:44

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

14.04.2017                                                           № 266 


Про внесення змін до наказу ДФС від 24.10.2014 № 213

 З метою забезпечення належного виконання вимог статті 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу ДФС від 24.10.2014 № 213 «Про затвердження Рекомендацій щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами», а саме:

1.1. у пункті 3 наказу:

1.1.1. у абзаці першому вилучити слова «та м. Києві»;

1.1.2. підпункт 3.1 після слів «та видачі ліцензій» доповнити словами  «довідок про внесення місця зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання»;

1.1.3. підпункт 3.2 після слів «тютюновими виробами» доповнити словами «довідок про внесення місця зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання».

1.2. Доповнити наказ новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Начальнику Головного управління ДФС у м. Києві через засоби масової інформації довести до відома платників податків, місцем провадження торгівельної діяльності яких є м. Київ, інформацію про можливість отримання адміністративних послуг у сфері ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами виключно у Головному управлінні ДФС у м. Києві».

У зв’язку з цим пункти 4 та 5 наказу вважати відповідно пунктами 5 та 6.

1.3. У Рекомендаціях щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, затверджених наказом:

1.3.1. пункт 1.2 виключити;

1.3.2. пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Ліцензія видається на підставі заяви, поданої суб’єктом господарювання до головного управління за місцем провадження торгівельної діяльності безпосередньо уповноваженою особою заявника, надісланої рекомендованим листом або переданої через центри обслуговування платників, створені у державних податкових інспекціях (крім створених у ДПІ в м. Києві) (далі – ЦОП)»;

1.3.3. у пункті 2.2 слова «З метою забезпечення дотримання вимог п.п. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 та п. 216.9 ст. 216 розділу VI Податкового кодексу України» виключити, а слова «додатково зазначаються» замінити словами «зазначаються вид господарської діяльності та»;

1.3.4. у пункті 2.3 слова «Документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа, або посадовою особою органу ліцензування» виключити, а слова «та визначених Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються» замінити словами «подається уповноваженою особою заявника або надсилається»;

1.3.5. пункт 2.4 викласти у такій редакції:

«2.4. У разі подання заяви через ЦОП уповноважена особа здійснює прийом документів та забезпечує їх передачу за реєстром до структурного підрозділу головного управління, до функцій якого належить здійснення загального діловодства, протягом одного робочого дня з моменту їх отримання»;

1.3.6. у пункті 3.3 абзаци четвертий та п’ятий виключити;

1.3.7. у пункті 3.4 слово «документів» замінити словом «заяви»;

1.3.8. у пункті 3.11 слова «уповноваженій особі ЦОП для видачі суб’єктам господарювання» замінити словами «уповноваженій особі для видачі суб’єктам господарювання у ЦОП»;

1.3.9. пункт 3.12 викласти у такій редакції:

«3.12. Ліцензія видається заявнику або уповноваженому на те представнику заявника за довіреністю при пред’явленні ним документа, що посвідчує особу».

 

2. Департаменту податків і зборів з юридичних осіб (Лишенко О.Г.) підготувати та надати Департаменту обслуговування платників (Калєніченко Н.Г.) погоджений з ним проект Змін до інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг щодо видачі ліцензій, зазначених у п. 1 цього наказу, та адміністративної послуги «Видача довідки про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання», затверджених наказами ДФС від 19.12.2014 № 381 та від 13.01.2015 № 7 .

Термін – 14.04.2017.

3. Департаменту обслуговування платників (Калєніченко Н.Г.) забезпечити затвердження Змін до інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг щодо видачі ліцензій, наданих відповідно до п. 2 цього наказу.

Термін – протягом двох місяців після отримання.

4. Департаменту організації роботи Служби (Пригаровський В.М.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.

5. Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем (Чмерук М.О.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторія звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до наказу ДФС від 07.10.2014 № 168.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В.о. Голови                                                                                      М.В. Продан