Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Витяг з Порядку опрацювання інформації, яка надходить на антикорупційний сервіс «Пульс», затвердженого наказом ДФС від 08.11.2016 №916 "Про опрацювання інформації, яка надходить на антикорупційний сервіс "Пульс"

опубліковано 10 листопада 2016 о 13:11

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ДФС

від 08.11.2016 № 916

 

Порядок опрацювання інформації,

яка надходить на антикорупційний сервіс «Пульс»

 

(Витяг)

 

І. Загальні положення

 1.1. Порядок опрацювання інформації, яка надходить на антикорупційний сервіс «Пульс» (далі – Порядок), визначає механізм взаємодії Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – ІДД ДФС) зі структурними підрозділами ДФС (далі – структурні підрозділи), головними управліннями ДФС в областях та м. Києві, Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби, митницями ДФС, Департаментом спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС, Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС (далі – територіальні органи ДФС) в частині опрацювання інформації від суб’єктів господарювання та громадян (далі – Заявник) щодо можливих корупційних та кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності з боку конкретних посадових осіб структурних підрозділів та територіальних органів ДФС (зокрема, щодо одержання, надання, обіцянки чи пропонування неправомірної вигоди, загроза особистій безпеці та знищення матеріальних цінностей), переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, а також з незаконним звільненням від митного контролю, утворення черг на митних постах та в пунктах пропуску, Центрах обслуговування платників (далі – ЦОП), виникнення ситуацій, які можуть бути вирішені оперативно (перевищення терміну надання адміністративної послуги, відмова в записі на особистий прийом, відмова в прийнятті вхідної кореспонденції) структурними підрозділами та територіальними органами ДФС (далі – Інформація), яка надходить за єдиним телефонним номером: (044) 284-00-07.

…………….

 

ІІ. Опрацювання інформації

 2.1. ІДД ДФС цілодобово приймає і реєструє Інформацію в електронній інформаційній картці (далі – Інформаційна картка) яка заповнюється за формою відповідно до Порядку залежно від напряму Інформації (податковий/митний) та невідкладно (крім нічних годин, вихідних та святкових днів) після завершення розмови й оформлення надсилає її в електронному вигляді до структурного підрозділу або територіального органу ДФС відповідно до компетенції, про що в оперативному порядку повідомляє посадову особу, відповідальну за оперативний розгляд Інформації та достовірність внесення результатів її розгляду до Інформаційної картки (далі – відповідальна особа), проводить моніторинг результатів розгляду.

При надходженні інформації про можливі корупційні дії з боку працівників органів ДФС, а також про переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, а також з незаконним звільненням від митного контролю, ІДД ДФС негайно, після реєстрації такої інформації, повідомляє про це чергового по Головному управлінню внутрішньої безпеки (далі – ГУВБ).

Інформація, що надійшла на антикорупційний сервіс «Пульс» у неробочі та нічні години (з 18 год. 00 хв. до 9 год. 00 хв. наступного дня), вихідні та святкові дні, приймається, реєструється за допомогою Програмного модулю та після завершення розмови в залежності до компетенції повідомляється в телефонному режимі працівнику митного поста, пункту пропуску, цілодобового поста Моніторингового центру тощо.

Інформація щодо можливих корупційних та кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності з боку конкретних посадових осіб структурних підрозділів, Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС, ІДД ДФС, керівників головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, митниць ДФС та  Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС та їх заступників направляється на розгляд до ГУВБ, інших посадових осіб – до підрозділів внутрішньої безпеки головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (далі – підрозділ внутрішньої безпеки ГУ ДФС).

…………………….

 2.7. Терміни опрацювання Інформації.

2.7.1. Відповідальна особа у межах компетенції невідкладно вживає заходів для забезпечення вирішення по суті порушеного в Інформації питання та забезпечує оперативне направлення до ІДД ДФС Інформаційної картки з відображенням у відповідних полях результатів розгляду (реагування) та заходів, вжитих до працівників структурних підрозділів або територіальних органів ДФС, які допустили неналежне виконання функціональних обов’язків, у термін:

2.7.1.1. не пізніше одного робочого дня, наступного за датою надсилання Інформаційної картки (вперше), з питань утворення черг на митних постах та пунктах пропуску, в ЦОП, якщо така Інформація надходить на антикорупційний сервіс «Пульс» у неробочі та нічні години (з 18 год. 00 хв. до 9 год. 00 хв. наступного дня), вихідні та святкові дні, то не пізніше 13 год. 00 хв. наступного робочого дня.

ІДД ДФС про наявність черг в телефонному режимі повідомляє працівника митного поста/пункту пропуску/територіального органу ДФС, при якому створено ЦОП, який в свою чергу невідкладно вживає заходів для вирішення порушеного питання по суті та одразу після його вирішення чи в разі відсутності для цього законодавчих підстав повідомляє ІДД ДФС за телефоном антикорупційного сервісу «Пульс»;

2.7.1.2. не пізніше двох робочих днів, наступних за датою надсилання Інформаційної картки (вперше), з питань, щодо переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а також з незаконним звільненням від митного контролю;

2.7.1.3. не пізніше трьох робочих днів, наступних за датою надсилання Інформаційної картки (вперше), з питань відмови в записі на особистий прийом, перевищення терміну надання адміністративної послуги та відмови в прийнятті вхідної кореспонденції.

Поле Інформаційної картки «Заходи, вжиті до працівників органів ДФС, які допустили неналежне виконання функціональних обов’язків» підлягає обов’язковому заповненню у разі підтвердження Інформації Заявника.

Якщо заходи не вживалися у зв’язку із відсутністю порушень з боку працівників структурних підрозділів або територіальних органів ДФС, така інформація обов’язково вказується у полі Інформаційної картки «Заходи, вжиті до працівників органів ДФС, які допустили неналежне виконання функціональних обов’язків».

 2.7.2. Якщо вирішення порушеного в Інформації питання потребує додаткового часу понад терміни, визначені підпунктом 2.7.1 цього Порядку, необхідно у зазначений термін надати до ІДД ДФС обґрунтовані підстави для його продовження.

Рішення про продовження терміну розгляду Інформації приймається ІДД ДФС виключно за наявності вагомих підстав (необхідність з’ясування інформації, здійснення перевірки, необхідність вивчення матеріалів справи).

Загальний термін розгляду Інформаційної картки, з урахуванням продовження термінів розгляду, не повинен перевищувати п’ятнадцяти календарних днів.

У разі надходження до ІДД ДФС відомостей про ініціювання дисциплінарного провадження та/або проведення службового розслідування щодо працівників структурних підрозділів або територіальних органів ДФС, терміни розгляду Інформаційної картки продовжуються до прийняття рішення за результатами його проведення.

 2.7.3. У разі надходження Інформації про виникнення ситуацій, які потребують негайного реагування (загроза особистій безпеці та знищення матеріальних цінностей тощо), надіслана Інформаційна картка опрацьовується негайно і про результат опрацювання повідомляється ІДД ДФС протягом доби з дати надсилання Інформаційної картки.

 2.7.4. Інформація про можливі порушення в ході проведення слідчих дій працівниками податкової міліції ДФС та її територіальних органів антикорупційним сервісом «Пульс» не приймається і не розглядається відповідно до вимог чинного кримінального процесуального законодавства України.

 2.7.5. Розгляд Інформації щодо можливих корупційних та кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності з боку конкретних посадових осіб органів ДФС здійснюється підрозділами внутрішньої безпеки ГУВБ у десятиденний термін з дати надсилання Інформаційної картки (вперше). Якщо перевірка цієї Інформації потребує додаткового часу, необхідно надати до ІДД ДФС обґрунтовані підстави для продовження терміну розгляду понад десять календарних днів, при цьому загальний строк розгляду не повинен перевищувати двадцяти календарних днів.

Якщо у ході розмови із працівником ІДД ДФС Заявник повідомляє протилежну інформацію, ніж зазначена підрозділом внутрішньої безпеки ГУ ДФС у результатах розгляду Інформації, Інформаційна картка надсилається для опрацювання до ГУВБ.

Загальний термін розгляду Інформації щодо можливих корупційних та кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності з боку посадових осіб структурних підрозділів та територіальних органів ДФС не повинен перевищувати тридцяти календарних днів з дати надсилання Інформаційної картки (вперше).

2.8. Анонімна Інформація приймається на антикорупційний сервіс «Пульс» до відома та надсилається залежно від тематики порушених питань до відповідних структурних підрозділів та територіальних органів ДФС для подальшого врахування в службовій діяльності відповідно до рішень їх керівників.

……………..

 

2.12. Після отримання опрацьованої Інформаційної картки працівник ІДД ДФС з’ясовує в телефонному режимі у Заявника, чи було вирішено проблемне питання, а також у разі необхідності пропонує відповідальній особі структурного підрозділу або територіального органу ДФС, яка здійснювала розгляд Інформації надати остаточні результати розгляду.

 2.13. Якщо Заявник в ході розмови надає додаткову інформацію або не підтверджує результати розгляду Інформації чи відповідь Заявнику має формальний характер, ІДД ДФС направляє Інформаційну картку на доопрацювання (повторний розгляд) структурному підрозділу або територіальному органу ДФС відповідно до компетенції.

При цьому початок терміну опрацювання такої Інформаційної картки визначається згідно з пунктом 2.6 Порядку.

Структурний підрозділ або територіальний орган ДФС, який отримав Інформаційну картку на доопрацювання, надає ІДД ДФС результат розгляду у терміни, визначені у пункті 2.7 Порядку.

……………..

 

 Директор Інформаційно-

довідкового департаменту ДФС                                                           І.Л. Романов