Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ ДФС України від 24.10.2014 №213 "Про затвердження Рекомендацій щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами" (із змінами та доповненнями)

опубліковано 05 листопада 2018 о 17:30

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24.10.2014                                      №213

 

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державної фіскальної служби України
від 14 лютого 2015 року № 85,
від 28 лютого 2017 року № 150,
від 14 квітня 2017 року № 266,
від 01 листопада 2018 року № 701

Про затвердження Рекомендацій щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів  та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

 З метою забезпечення належного виконання вимог статті 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та відповідно до пункту 1.1.5 наказу ДФС України від 19.08.2014 № 50 «Про результати аудиту ефективності надання послуг з видачі ліцензій на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі, та тютюновими виробами, на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами» н а к а з у ю:

1. Затвердити Рекомендації щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 21.10.2013 № 603 «Про затвердження Порядку організації роботи головних управлінь Міндоходів із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами».

3. Начальникам головних управлінь ДФС в областях та у м. Києві протягом десяти днів з моменту підписання цього наказу:

3.1. організувати роботу з приймання документів та видачі ліцензій, довідок про внесення місця зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання у центрах обслуговування платників, у межах надання адміністративних послуг у сфері ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

3.2. визначити посадових осіб, відповідальних за приймання документів та видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, довідок про внесення місця зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання;

3.3. через засоби масової інформації довести до відома платників податків, зареєстрованих на територіях відповідних адміністративно-територіальних одиниць, інформацію про можливість отримання в центрах обслуговування платників адміністративних послуг у сфері ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

4. Департаменту комунікацій забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.

5. Координаційно-моніторинговому департаменту (Міщенко С. Г.) внести зміни до Репозиторію звітної і статистичної інформації, затвердженого наказом Державної фіскальної служби України від 07.10.2014 № 168.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова                                                                                                           І.О. Білоус

 

Директор Департаменту

податків і зборів з юридичних осіб                                                 О. АНТІПОВА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДФС
від 24 жовтня 2014 року № 213

 

Рекомендації щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

 Рекомендації розроблені відповідно до ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі – Закону № 481) та визначають механізм приймання документів і видачі ліцензій на вид господарської діяльності – роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами (далі – ліцензії) у головних управліннях Державної фіскальної служби України (далі – Головне управління).

1. Загальні положення

1.1. Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

2. Порядок приймання документів

2.1. Ліцензія видається на підставі заяви, поданої суб’єктом господарювання до Головного управління за місцем провадження торгівельної діяльності безпосередньо уповноваженою особою заявника, надісланої поштою або переданої через центр обслуговування платників (далі – ЦОП).

2.2. Приймання, реєстрація та передача на розгляд керівництва заяв здійснюється Головним управлінням у порядку, визначеному Інструкцією з діловодства.

3. Порядок розгляду та видачі документів

3.1. Розгляд поданих документів, оформлення (підготовка, друкування) ліцензій (додатків до ліцензій) дублікатів ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, переоформлення ліцензій у разі зміни зазначених у них відомостей, призупинення дії ліцензій та анулювання ліцензій здійснюється структурним підрозділом Головного управління, до повноважень якого належить виконання функцій у сфері ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (далі – структурний підрозділ Головного управління).

3.2. Розгляд заяви про видачу ліцензії здійснює структурний підрозділ Головного управління у такому порядку:

перевіряє надходження плати за ліцензії (дубліката) до бюджету;

перевіряє відповідність поданих у заяві відомостей щодо реєстраторів розрахункових операцій даним, наявним в інформаційних базах даних ДФС;

готує проект рішення про видачу ліцензії (дубліката ліцензії), а у разі наявності підстав для відмови – рішення про відмову у видачі ліцензії;

оформлює ліцензію (дублікат);

вносить відповідні дані до ліцензійного реєстру та направляє відомості до Єдиного ліцензійного реєстру.

3.3. Рішення про відмову у видачі ліцензії приймається у порядку, визначеному чинним законодавством, у разі:

недостовірності даних у поданих заявником документах;

невнесення плати за ліцензію.

3.4. Ліцензія або рішення про відмову у її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів від дня одержання заяви. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.

3.5. Головними управліннями в областях та у м. Києві здійснюється контроль за сплатою за ліцензії.

3.6. Підготовлена до видачі ліцензія підписується начальником Головного управління (його заступником або уповноваженою особою) і засвідчується печаткою.

3.7. У додатку до ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями суб’єктом господарювання зазначається адреса місця торгівлі і вказуються перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі.

3.8. У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов’язаних з реорганізацією суб’єкта господарювання) Головне управління, яким видано ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб’єкту господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

3.9. У разі втрати або пошкодження ліцензії Головне управління, яким видано ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб’єкту господарювання дублікат ліцензії. Термін дії дубліката ліцензії не може перевищувати терміну дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

3.10. Підготовлені до видачі оригінали ліцензій, дублікати ліцензій видаються суб’єкту господарювання або передаються посадовій особі, відповідальній за видачу ліцензій у ЦОП. Інформація про видані ліцензії заноситься до журналу обліку видачі ліцензій.

3.11. Ліцензія видається заявнику або уповноваженому на те представнику заявника за довіреністю при пред’явленні ним документа, що посвідчує особу.

 

Директор Департаменту

контролю за обігом та оподаткуванням                
підакцизних товарів                                                                                      В. І. Герц