Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Лист ДПС від 14.06.2021 № 13618/7/99-00-07-06-01-07

17.06.2021

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 ЛИСТ

14.06.2021            № 13618/7/99-00-07-06-01-07

 

Головним управлінням ДПС в областях, м. Києві

Міжрегіональним управлінням ДПС

по роботі з великими платниками податків

 

Державна податкова служба України доводить до відома, що:

11.06.2021 в «Офіційному віснику» №44 опублікований та набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.03.2021 №158 «Про внесення змін до Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.05.2021 за №707/36329 (далі – наказ №158, Порядок проведення моніторингу та Порядок опитування відповідно);

14.05.2021 наказом Міністерства фінансів України №266 затверджена Узагальнююча податкова консультація щодо деяких питань застосування правил трансфертного ціноутворення, розміщена на вебпорталі Мінфіну 25.05.2021 (далі – УПК №266).

Щодо наказу №158

Наказом №158 (копія додається) в новій редакції викладено Порядок проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядок опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 14.08.2015 №706 (зі змінами та доповненнями).

У зв’язку із змінами, внесеними, в першу чергу, Законом України від 16.01.2020 №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон №466), Наказ №158 оновлює та доповнює складові проведення моніторингу контрольованих операцій (далі – КО), проведення опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення (далі – ТЦ) відповідно до оновлених норм Податкового кодексу України (далі – Кодекс) і, зокрема, враховує такі суттєві зміни та доповнення:

1) можливість у подальшому відпрацьовувати в ході моніторингу КО трирівневу документацію з ТЦ та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі – МГК), здійснення їх первинного аналізу (пп.39.4.6 – 39.4.15 та п.п.39.4.2 п.39.4 ст.39 Кодексу);

2) акцентування окремої уваги виявленню ризиків відсутності розумної економічної причини (ділової мети) в КО платника податків (п.п.14.1.231 ст.14, п.п.39.2.2.12 п.п.39.2.2 п.39.2, п.п.39.4.6, п.п.39.5.4.1 ст.39 та п.п.140.5.2-1 п.140.5 ст.140 Кодексу; абз. четвертий п.2 Розділу I, абз. третій п.2, абз. четвертий п.3 та п.6 Розділу IV Порядку проведення моніторингу);

3) акцентування уваги до КО з сировинними товарами (у разі наявності таких у платника податків) та дотримання в таких операціях принципу «витягнутої руки» (пп.39.3.3.4 – 39.3.3.8 ст.39 Кодексу та другий абз. п.1 Розділу ІІ Порядку проведення моніторингу);

4) розширення переліку показників (відомостей), які досліджуються при здійсненні аналізу звітів про КО та доповнення положеннями про дослідження відомостей повідомлень про участь у МГК (п.3 Розділу III Порядку проведення моніторингу);

5) закріплення положення щодо дати виявлення контролюючим органом фактів проведення платником податків КО, звіт про які не подано, якою є дата складання акта документальної перевірки (п.п.39.5.1.2 п.п.39.5.1 п.39.5 ст.39 Кодексу та п.2 Розділу ІІІ Порядку проведення моніторингу);

6) доповнення новим розділом щодо аналізу звітів у розрізі країн МГК (Розділ V Порядку проведення моніторингу);

7) необхідність відпрацювання в ході моніторингу КО випадків проведення не тільки самостійного, але й пропорційного коригування (за наявності), яке здійснюється на підставі чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування (п.п.39.5.5.2 - 39.5.5.3 п.п.39.5.5 п.39.5 ст.39 Кодексу та п.3 Розділу ІІ Порядку проведення моніторингу) тощо.

Звертаємо увагу на розширення переліку показників (відомостей), які досліджуються при здійсненні аналізу звітів про КО (частина «2)» п.3 Розділу ІІІ Порядку проведення моніторингу), зокрема:

значний обсяг операцій з пов’язаними особами – нерезидентами, зареєстрованими у низькоподаткових юрисдикціях (п.п.39.2.1.2 п.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу);

значний обсяг операцій з пов’язаними особами – нерезидентами, організаційно-правова форма яких передбачає нижчу ніж в Україні ставку оподаткування корпоративного податку (податку на дохід) (п.п.«г» п.п.39.2.1.1 п.п.39.2.1 п.39.2 ст. 39 Кодексу);

значний обсяг операцій з нематеріальними активами;

від’ємні чисті активи при наявності кредитів, позик та інших боргових зобов’язань, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами;

невідповідність одержувачів товарів за даними митного оформлення сторонам договору (використання непрямих контрактів);

відсутність істотних основних засобів тощо.

При цьому, розширений перелік показників (відомостей), які досліджуються при здійсненні аналізу звітів про КО, як і перелік у попередній редакції, не є виключним. Контролюючий орган має право в ході аналізу досліджувати і інші показники (відомості), наведені в звіті про КО, документації та у повідомленні про участь у МГК, а також іншу інформацію.

Окремої уваги відносно категорії платників податків, що входять до складу МГК, та у майбутньому будуть зобов’язані подавати до ДПС звіти у розрізі країн МГК (CbCR), потребує новий розділ V оновленого Порядку проведення моніторингу, який стосується аналізу таких звітів, зокрема, пункт 7 про невиключний перелік індикаторів, які будуть враховуватись ДПС під час проведення такого аналізу. Вказаний перелік індикаторів значною мірою відповідає міжнародній практиці.

Додатково зазначимо, що наказом № 158 також внесено зміни та доповнення до Порядку опитування, які стосуються відображення та закріплення можливості опитування в частині всіх трьох рівнів документації з ТЦ, запроваджених Законом № 466, а також додаткової інформації та/або обґрунтування, поданих платником податків відповідно до п.39.4 ст.39 Кодексу.

Крім того, пункт 9 Порядку опитування, що стосується місця проведення опитування під час проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», доповнено положенням щодо можливості проведення опитування не тільки за місцем проведення перевірки, але й за згодою платника у приміщенні контролюючого органу.

Щодо УПК № 266

Вказаною узагальнюючою податковою консультацією (копія додається) надаються роз’яснення з наступних питань:

1) застосування у період з 23.05.2020 по 31.12.2020 (включно) змін щодо встановлення відповідності умов КО з сировинними товарами принципу «витягнутої руки» (пп.39.3.3.4 – 39.3.3.8 п.п.39.3.3 п.39.3 ст.39 Кодексу);

2) застосування у період з 23.05.2020 по 31.12.2020 (включно) змін щодо встановлення відповідності умов КО з товарами, що мають біржове котирування, принципу «витягнутої руки» у зв’язку із виключенням п.п.39.2.1.3 п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу;

3) визначення операції для цілей ТЦ контрольованими відповідно до п.п.«е» п.п.39.2.1.4 п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу;

4) права платника податків подати нове повідомлення про укладення договору (контракту) на здійснення операцій із сировинними товарами, з урахуванням змін однієї або декількох суттєвих умов, внесених додатковою угодою (абзаци перший та третій п.п.39.3.3.5 п.п.39.3.3 п.39.3 ст.39 Кодексу);

5) права платника податків при укладанні з нерезидентом рамкового (генерального) договору (контракту) на постачання сировинних товарів протягом року користуватися особливостями механізму подання повідомлення про укладення договору (контракту) на здійснення операцій із сировинними товарами відповідно до п.п.39.3.3.5 п.п.39.3.3 п.39.3 ст.39 Кодексу;

6) звільнення платника податку на прибуток підприємств, який проводить операції із нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до п.п.«г» п.п.39.2.1.1 п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу, від обов’язку збільшувати фінансовий результат звітного року в порядку, визначеному пп.140.5.4 та 140.5.5-1 п.140.5 ст.140 Кодексу, у випадку надання документу, який підтверджує сплату податку на прибуток (корпоративного податку);

7) щодо дії вимог пп.140.5.4 та 140.5.5-1 п.140.5 ст. 140 Кодексу відносно операцій з нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до п.п.«г» п.п.39.2.1.1 п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу, якщо такі операції здійснює комісіонер-резидент на виконання договору комісії з комітентом-резидентом;

8) щодо складення платником податків підтвердження того, що його операція з нерезидентом не є контрольованою та сума витрат (доходів) є за ціною, визначеною за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, але без подання звіту (пп.140.5.4, 140.5.5-1 та 140.5.6 п.140.5 ст.140 Кодексу);

9) щодо розміру здійснення коригування фінансового результату до оподаткування, якщо платник податку скористався своїм правом не здійснювати коригування, передбачені пп. 140.5.4, 140.5.5-1 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, посилаючись на наявність підтвердження суми витрат (доходів) за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, але виявилось що ціна, вказана в такому підтверджені, не відповідає принципу «витягнутої руки» (або така розбіжність виявлена за результатами перевірки контролюючого органу).

Враховуючи вказане, головним управлінням ДПС в областях, м. Києві, міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з ВПП необхідно довести зміст вказаних наказів Міністерства фінансів України до відома фахівців підпорядкованих підрозділів, якими здійснюється податковий контроль за трансфертним ціноутворенням, та забезпечити врахування під час проведення контрольно-перевірочної роботи.

Додаток: електронний архівний файл Накази МФУ 158&266.zip.

 

Директор Департаменту                                                            Ірина УДАЧИНА

податкового аудиту

До списку