Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Лист ДПС України від 26.03.2021 № 7494/7/99-00-07-06-01-07

13.04.2021

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 ЛИСТ

26.03.2021            № 7494/7/99-00-07-06-01-07


Головні управління в областях, м. Києві,

міжрегіональні управління ДПС

по роботі з великими платниками податків

 

Державна податкова служба України доводить до відома, що 19.03.2021 набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року № 841 «Про внесення змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції», який зареєстровано у Міністерстві юстиції 09 березня 2021 року за № 302/35924 (далі – Наказ № 841, Форма № 841 та Порядок № 841 – відповідно).

Наказом № 841 в новій редакції викладено форму та Порядок складання звіту про контрольовані операції (далі – КО), раніше затверджені наказом Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року № 8 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2016 року за № 187/28317 (зі змінами) (далі – Наказ № 8, Форма № 8 та Порядок № 8). Оновлені форма та Порядок складання Звіт про КО набирають чинності з дня їх офіційного опублікування 19.03.2021 («Офіційний вісник України» № 21 від 19.03.2021 р.).

Основні змістовні зміни та доповнення внесені до Форми № 841 та Порядку № 841 у зв’язку із прийняттям Закону України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» та забезпечують приведення вказаних форми та порядку у відповідність до оновлених та доповнених положень Кодексу, зокрема, щодо:

визначення та, відповідно, використання при складанні Звіту про КО терміну «пов’язані особи», якими, зокрема, збільшено поріг пов`язаності з 20 до 25 відс., запроваджено нову категорію пов`язаних осіб – «утворення без статусу юридичних осіб» та внесено інші окремі зміни до визначення вказаного терміну (п.п. 14.1.159 п.14.1 ст. 14 Кодексу з 23.05.2020 викладено у новій редакції). Такі зміни у визначенні знайшли своє відображення у змінах в назві відповідної графи в табличній формі «Інформація про пов’язаність осіб» Інформації до додатка до Звіту про КО та п.1 розділу VI «Порядок заповнення інформації про пов’язаність осіб» Порядку № 841, а також у додатку 2 «Код пов’язаності особи» до Порядку № 841 (дивись зміни у назвах кодів 501, 502, 510, 511 та нові додані коди 523 та 524);

відображення у Звіті про КО застосування методів ТЦ для КО з сировинними товарами та використання при цьому переліку джерел інформації для отримання котирувальних цін по таких товарах (п.п.39.3.3.4–39.3.3.8, якими Законом № 466 доповнено п.п.39.3.3 п.39.3 ст.39 Кодексу);

наведення платниками податків використаних джерел інформації з метою забезпечення можливостей, з одного боку, виконання платниками податків вимог щодо обгрунтування в своїй документації з ТЦ інформації використаної для аналізу КО (п.п.39.4.6 п.39.4 ст.39 Кодексу), з іншого боку, контролюючими органами – вимог щодо використання тих же самих джерел, що і платник податків (якщо не доведено, що інші джерела дають можливість отримати вищий рівень зіставності умов операцій) (п.п.39.5.3.2 п.п.39.5.3 п.39.5 ст.39 Кодексу).

Системність відображення інформації щодо операцій з сировинними товарами та/або джерел інформації досягається шляхом запровадження нових складових відомостей, які відображаються у Звіті про КО:

-         коду «209» - «Сировинні товари згідно з Переліком сировинних товарів, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1221», яким доповнено Додаток 4 «Коди типу предмета операції» до Порядку № 841, а також у другому абзаці п.8 розділу IV «Порядок заповнення додатку до Звіту» Порядку № 841;

-         коду «307» - «Метод порівняльної неконтрольованої ціни відповідно до підпункту 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу I Податкового кодексу України», яким доповнено Додаток 6 «Коди методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки"» до Порядку № 841;

-         таблиці «Відомості про контрольовані операції» Додатку до Звіту про КО (яку доповнено графами 26 та 27 щодо кодів та назв використаних джерел інформації);

-         Додатку 8 «Коди джерел інформації» до Порядку № 841, який сформовано з урахуванням положень п.п.39.5.3 п.39.5 ст.39 Кодексу та стосується джерел інформації, які використовуються при аналізі всіх КО, а не тільки КО з сировинними товарами;

-         пунктів 30-31 розділу IV «Порядок заповнення додатку до Звіту» Порядку № 841 (щодо відображення джерел інформації) тощо.

 

Врахуючи існуючі проблемні питання щодо проведення систематизації даних та їх подальшого аналізу до Форми № 841 та Порядку № 841 внесені технічні правки, які, зокрема, стосуються:

внесення окремої колонки «Цифровий код країни» (після графи 3 до таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції») та необхідності заповнення підсумкового рядку цієї таблиці, в т.ч. по графам 4 «Цифровий код країни» та 5 «Загальна сума контрольованих операцій з контрагентом» (про заповнення підсумкового рядку, зокрема, дивись пункти 4 та 5 розділу ІІІ «Порядок заповнення основної частини Звіту "Загальні відомості про контрольовані операції"» Порядку № 841);

надання можливості платникам податків одночасного внесення декількох (а не тільки одного) кодів підстав віднесення операції до контрольованої та декількох кодів ознак пов’язаності осіб (у випадках, коли таких підстав/ознак більше однієї) (вказане відображено у змінах в таблиці «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» Додатку до Звіту про КО та в пункті 4 розділу IV «Порядок заповнення додатку до Звіту» Порядку № 841);

надання можливості платникам податків одночасного внесення відомостей про застосування комбінації з декількох (а не одного) використаних платником податків: методів ТЦ, показників рентабельності, джерел інформації про ціни по одній КО (п.п.39.5.2.11 п.п.39.5.2 п.39.5 ст.39 Кодексу; графи 21, 22-23, 26-27 Додатку до Звіту та пункти 25, 26-27 та 30-31 розділу IV «Порядок заповнення додатку до Звіту» Порядку № 841 відповідно).

Загалом випадки застосування платником податків на практиці таких комбінацій є поодинокими, однак фіксація відомостей про такі випадки дозволить підвищити рівень об’єктивності масивів інформації про КО, які надходять та зберігаються у контролюючих органів, та відокремити такі випадки від загальних масивів інформації про такі КО та, у разі необхідності, здійснити їх первісній аналіз з урахуваннях специфіки застосованих комбінацій;

правки щодо переліку кодів країн, який використовується при складанні Звіту про КО, враховуючи прийняття нового Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08.01.2020 № 32;

доповнення п.10 розділу IV «Порядок заповнення додатку до Звіту» Порядку № 841 другим абзацом щодо використання платником податків, у разі необхідності, Перехідних таблиць від УКТЗЕД версії 2012 року до УКТЗЕД версії 2017 року, затверджених наказом Державної митної служби України від 01.07.2020 № 234.

Зміст цього листа та наказу Міністерства фінансів України № 841 довести до відома фахівців підпорядкованих підрозділів, до функціональних обов’язків яких відноситься здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням.

 

Директор Департаменту                                                            Ірина УДАЧИНА

податкового аудиту

 

До списку