Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Лист ДПС України від 16.02.2021 № 4196/7/99-00-07-06-01-07

13.04.2021

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 ЛИСТ

16.02.2021           № 4196/7/99-00-07-06-01-07


Головні управління в областях, м. Києві,

міжрегіональні управління ДПС

по роботі з великими платниками податків

 

Державна податкова служба України доводить до відома, що 05.02.2021 набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2020 № 840 «Про затвердження форми та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного, ф’ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами» (далі – наказ № 840, форма Повідомлення № 840 та Порядок № 840 відповідно), який 22.01.2021 зареєстровано у Міністерстві юстиції України за № 95/35717.

Наказом № 840 відповідно до п.п. 39.3.3.3 та 39.3.3.5 п.п.39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України (п.п. 39.3.3.5 – у новій редакції Закону України від 16.01.2020 № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві») (далі – Кодекс та Закон № 466) затверджено оновлені форма та Порядок подання Повідомлення про укладання форвардного, ф’ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами та визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 04.04.2018 № 405 «Про затвердження форми та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту» (далі – наказ № 405).

Законом  № 466   п.п. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу  доповнено  п.п. 39.3.3.4 - 39.3.3.8 щодо встановлення відповідності умов контрольованих операцій (далі – КО) з сировинними товарами принципу «витягнутої руки» за методом порівняльної неконтрольованої ціни.

У п. 4 Порядку № 840 додатково відображено нові положення Кодексу, якими встановлено, що платник податків, який здійснює КО із сировинними товарами, з метою підтвердження того, що узгодження суттєвих умов договору (контракту), зокрема характеристик та ціни товарів, обсягу, умов постачання, оплати та відповідальності, здійснювалося сторонами КО на момент укладення такої угоди (контракту на здійснення КО з сировинними товарами), повідомляє ДПС про укладення відповідного договору (контракту) за формою та в Порядку, передбаченими п.п. 39.3.3.3 п.п. 39.3.3 п. 39.3. ст. 39 Кодексу.

Для КО із сировинними товарами у разі узгодження інформації, зазначеної

у повідомленні про такі КО, із фактичною поведінкою сторін або з іншими фактами КО, порівняння ціни КО з котирувальними цінами проводиться на найближчу дату до дати ціноутворення, узгодженої сторонами КО (абз. третій п.п. 39.3.3.5 п.п. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу).

У випадках, коли платник податку:

1) не направить відповідного повідомлення про укладення контракту на здійснення операцій з сировинними товарами;

2) інформація, зазначена в повідомленні, не відповідає договірним умовам;

3) сторонами операції після направлення повідомлення будуть внесені зміни до раніше узгоджених суттєвих умов контракту або

4) умови такого контракту не узгоджуються з фактичною поведінкою сторін операції та фактичними умовами її проведення,

контролюючий орган проводить порівняння ціни КО з котирувальними цінами на дату переходу права власності предмета КО або дату відвантаження товару згідно з товарно-транспортним документом відповідно до умов та фактичних обставин здійснення такої КО (п.п. 39.3.3.6 п.п. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу).

При цьому, нагадуємо, що відповідно до п.п. 39.3.3.4 п.п. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу Кабінет Міністрів України постановою від 09.12.2020 № 1221 затвердив Перелік сировинних товарів, який набрав чинності з 01.01.2021, та Державна податкова служба України 30.12.2020 оприлюднила на своєму офіційному вебпорталі Рекомендований (невиключний) перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін.

Враховуючи вищезазначені складові норм, що зазнали змін та доповнень, змістовне оновлення форми повідомлення № 840 та Порядку № 840 (у порівнянні із попередніми) стосується наступних основних моментів:

поширення механізму регулювання щодо складових визначення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки» у встановлених згаданими вище підпунктами статті 39 Кодексу випадках при укладанні не тільки форвардних та ф’ючерсних контрактів, але й контрактів на здійснення операцій з сировинними товарами;

визначення того, що направлення платником відповідного Повідомлення є підтвердженням здійснення сторонами КО узгодження суттєвих умов контракту на момент укладення такої угоди (п. 4 Порядку № 840, який відповідає абз. другому п.п. 39.3.3.5 п.п. 39.3.3 п. 39.3. ст. 39 Кодексу);

розширення відомостей умов контракту викладених у відповідній табличній  частині «Умови контракту»  форми  Повідомлення № 840  після граф 1-13 наступними п’ятьма графами 14-18, що стосуються відображення інформації щодо:

- умов, частки та кількості днів оплати (графи 14, 15 та 16 відповідно);

- санкцій (рекламацій) (графа 17);

- знижки та надбавки (графа 18);

доповнення частини «Інформація про контракт» форми Повідомлення № 840 відомостями (датами) щодо строків дії контракту (з, по) тощо.

Причиною доповнення частини «Інформація про контракт» форми Повідомлення № 840 відомостями (датами) щодо строків дії контракту (в доповнення до раніше існуючих граф 12-13 «Термін виконання контракту (з, по)» у табличній частині «Умови контракту») є окремі особливості положень статей 631 та 530 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), згідно з якими «строк виконання зобов’язання» є відмінним від поняття «строку договору».

Так, згідно зі ст. 631 ЦКУ строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору. Договір набирає чинності з моменту його укладення. Сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору.

Тоді як згідно зі ст. 530 ЦКУ, якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов’язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Зазначене вказувалось в індивідуальній податковій консультації ДПС від 26.10.2020 № 4417/ІПК/99-00-07-06-02-06 по формі Повідомлення № 405 та залишається актуальним для форми Повідомлення № 840.

Відповідно у графах 12, 13 форми Повідомлення № 840 необхідно зазначати термін виконання контракту, а саме – термін поставки у разі укладання контракту щодо купівлі-продажу товарів.

Крім того, до тексту форми Повідомлення № 840 внесено технічну правку в частині «Інформація про контракт» форми Повідомлення № 840, якою відомості щодо сторін операції (продавця та покупця) (найменування, країна реєстрації, код сторони операції) розподілено на три рядки та доповнено новим рядком «Код країни реєстрації» (на доповнення до згаданого вище найменування країни реєстрації).

Також звертаємо увагу, що 08.02.2021 наказом Міністерства фінансів України № 67 затверджена Узагальнююча податкова консультація щодо деяких питань застосування правил трансфертного ціноутворення (далі – УПК № 67), якою надано роз’яснення з наступних питань:

1) критеріїв визнання осіб пов’язаними, якими повинен користуватись платник податків під час визначення діапазону рентабельності зіставних юридичних осіб;

2) переліку інформації, яку повинна містити документація з трансфертного ціноутворення, визначеного п.п. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу (зокрема, стосовно необхідності обґрунтування у документації економічної доцільності КО і наявності ділової мети), у зв’язку із внесенням змін до вказаного підпункту Законом № 466;

3) порядку застосування штрафних санкцій до платників податків у разі проведення самостійного коригування ціни КО і сум податкових зобов’язань за звітний 2019 рік та подання відповідного уточнюючого розрахунку після 01.10.2020 під час дії карантину, встановленого Урядом на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19);

4) критеріїв визнання пов’язаних осіб, які має застосовувати платник податків при визначенні КО у 2020 звітному році, у зв’язку із змінами, запровадженими Законом № 466 (до та після 23.05.2020; із наведенням чотирьох прикладів).

Зміст цього листа та наказів Міністерства фінансів України довести до відома фахівців підпорядкованих підрозділів, до функціональних обов’язків яких відноситься здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням, та забезпечити врахування під час проведення контрольно-перевірочної роботи.

 

Директор Департаменту

податкового аудиту                                                                    Ірина УДАЧИНА

 

До списку